Zinnige e-health: meer vrijheid, eigen regie en meer inzicht in gezondheid

VGZ logo
VGZ logo
28-01-2020
E-health initiatieven komen in sneltrein vaart op ons af. Ze bieden vrijheid en regie over de eigen gezondheid. En dat ook nog eens dichtbij huis. E-health is geen doel op zich, maar een middel om gepaste zorg voor de patiënt te bieden, slimmer om te gaan met de inzet van schaars zorgpersoneel en om de zorg betaalbaar te houden.  Inmiddels zijn er verschillende e-health good practices ontwikkeld, waarvan in de praktijk is bewezen dat ze leiden tot zinnige zorg voor de patiënt. VGZ stimuleert de opschaling van deze initiatieven. 
e-Health biedt de mogelijkheid om regie en inzicht te krijgen in je gezondheid, terwijl een zorgprofessional op afstand meekijkt. Maar de inzet van e-health kan ook leiden tot juist meer onnodige zorg. Daarom is het belangrijk dat de initiatieven meetbaar bewezen leiden tot zinnige zorg voor de patiënt en daarmee tot minder (onnodige) zorg. 
E-health past goed binnen onze gezamenlijke beweging naar zinnige zorg voor de patiënt. Samen met zorgprofessionals leren we in de praktijk welke initiatieven daadwerkelijk leiden tot zinnige zorg. Een overzicht van de good practices op het gebied van e-health vind je hier.

Opschaling

VGZ stimuleert de opschaling van bewezen succesvolle e-health initiatieven door dit actief voor te leggen aan andere ziekenhuizen. Een mooi voorbeeld daarvan is telemonitoring, een bekend-initiatief waarbij patiënten met hartfalen op afstand worden gemonitord door hun zorgverlener. 

E-health in alle zorgdomeinen

E-health komt inmiddels in alle zorgdomeinen voor, zowel bij de ziekenhuizen, GGZ instellingen, ouderenzorg instellingen etc. We zien ook  in de GGZ en in de ouderenzorg zien we steeds meer goede voorbeelden van e-health. Zoals het beeldbellen met je therapeut en een VR-omgeving waarbij je levensechte situaties kan oefenen. 

Het netwerk zinnige zorg

Het netwerk Zinnige Zorg werkt samen met elkaar en de betrokken ketenpartners om nieuwe Zinnige Zorg initiatieven te ontwikkelen en te delen. We leren van elkaar wat wel en niet werkt.  Zodat niet elke keer het wiel opnieuw hoeft uitgevonden te worden. We komen regelmatig bijeen, bespreken dilemma’s en kijken gezamenlijk hoe we kunnen innoveren. Zo ook op het gebied van e-health en de opschaling hiervan.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam