Telemonitoring bij hartfalenpatiënten: het nieuwe normaal

29-05-2020
De coronacrisis legt veel druk op de reguliere (ziekenhuis)zorg. In de coronacrisis is bij 1 op de 3 hartpatiënten de zorg uitgesteld of afgezegd, wat leidt tot ongeveer 45% minder hartzorg 1. Ook mijden hartpatiënten zelf het ziekenhuis. In Nederland zijn er momenteel 240.000 patiënten met chronisch hartfalen 2. Telemonitoring hartfalen zorgt ervoor dat de zorg voor deze kwetsbare groep minder onder druk komt te staan. Na de coronacrisis, in de 1,5 meter samenleving en ook nog daarna, biedt telemonitoring veel mogelijkheden. Deze nieuwe manier van zorgverlening geeft patiënten meer regie over hun eigen ziekteproces.   

Telemonitoring bij Dijklander ziekenhuis

Een ziekenhuis dat telemonitoring succesvol inzet is het Dijklander ziekenhuis. Hier zijn ze in april 2019 gestart met het monitoren van patiënten met chronische hartfalen op afstand in samenwerking met leverancier Luscii. Door de coronacrisis biedt Dijklander telemonitoring nog actiever aan bij patiënten, omdat ze de zorg voor deze kwetsbare groep zoveel mogelijk door willen laten gaan. Ook vragen patiënten zelf om zorg op afstand. Op dit moment maken er 55 patiënten gebruik van de app. Telemonitoring kan leiden  tot minder polikliniekbezoeken en opnames in het ziekenhuis. En dat past bij het ‘nieuwe normaal’. Dit vraagt wel een andere rol van zowel patiënt als verpleegkundige.  

Patiënten beoordelen telemonitoring met een 8 of hoger 

 
Telemonitoring vraagt een actieve bijdrage van patiënten zelf. Patiënten meten dagelijks zelf hun gewicht en 1 maal per week bloeddruk en polsslag. Door dit zelf te meten en in te vullen in de app hebben de patiënten meer inzicht en regie over hun eigen ziekteproces. Ook hoeven de patiënten niet meer op en neer naar het ziekenhuis. Ze kunnen nu langer thuisblijven, hebben minder exacerbaties (toename van ziektesymptomen) en voelen zich veiliger.   

“Het is fijn om een achterwacht in het ziekenhuis te hebben die meekijkt en mij op afstand in de gaten houden. Dit stelt mij gerust”, volgens een hartfalenpatiënt van het Dijklander ziekenhuis. 

Voorheen kwamen patiënten op vaste controlemomenten of bij klachten naar het ziekenhuis. Door middel van telemonitoring hartfalen biedt het ziekenhuis veel meer zorg op maat. Verpleegkundige polikliniek Hartfalen Jolanda de Goeij-Dijst (Dijklander ziekenhuis) was benieuwd naar de ervaringen van de patiënten en zette een enquête uit. De patiënten zijn erg positief over telemonitoring hartfalen en ervaren veel voordelen. Alle patiënten gaven het gebruik van telemonitoring een 8 of hoger. 

Verpleegkundigen kunnen sneller ingrijpen   

Niet alleen verandert de rol van de patiënten, ook de rol van de verpleegkundigen verandert. Zij controleren patiënten niet meer op de standaard vaste momenten fysiek in het ziekenhuis, maar doen dit voortaan via de app of beeldbellen. De app geeft een melding als de patiënt buiten de ingestelde waardes komt. Hiermee krijgen ze o.b.v. de data een constanter beeld van de gezondheid van de patiënt en hebben ze achteruitgang  sneller in beeld.  
Het werk verandert van het uitvoeren van controles naar het analyseren van de controles uit de app. Daarmee wordt het steeds meer digitaal. In plaats van fysieke poliklinische controles hebben de verpleegkundigen vooral contact via de app of telefonisch. Het voordeel is dat verpleegkundigen sneller kunnen ingrijpen als de waardes van de patiënten veranderen en laagdrempelig de medicatie aanpassen. 

“Ik zie wat telemonitoring Hartfalen voor patiënten doet en de voordelen die het hen biedt en daar krijg ik als verpleegkundige energie van.“ Verpleegkundige Jolanda de Goeij – Dijst, Dijklander ziekenhuis 

Vliegend van start 

Om een vliegende start te maken met telemonitoring moet rekening gehouden worden met een aantal randvoorwaarden. Het lijkt een open deur, maar er moet een goede digitale infrastructuur zijn. Daarnaast is het wenselijk het proces voor zorgprofessionals slim in te richten zodat de gegevens geïntegreerd worden in het elektronisch patiëntendossier. Dit scheelt veel dubbel werk en registraties voor zorgprofessionals. Voor de nieuwe manier van werken en de organisatorische veranderingen  is het essentieel om een zorgpad te herontwerpen. Een aantal randvoorwaarden moeten dus aan de voorkant goed ingericht worden, maar laat dit geen showstoppers zijn om te starten met telemonitoring.  

Leren van en met elkaar 

Telemonitoring is niet nieuw en er zijn al verschillende ziekenhuizen die telemonitoring aanbieden. Maar hoe zorgen ze dat ze het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden? Daar bedachten een aantal partners vanuit het netwerk zinnige zorg waaronder het Dijklander een oplossing voor. Zes ziekenhuizen ondersteund door Coöperatie VGZ zetten actief in op telemonitoring en hebben gezamenlijk de leveranciers en de verschillende zorgpaden met elkaar vergeleken. Telemonitoring wordt bij alle deelnemende ziekenhuizen verschillend ingezet. zetten. Door die verschillen naast elkaar te leggen, kan er goed vergeleken worden wat wel en niet werkt. Door deze unieke samenwerking kan men van en met elkaar leren over wat zinnig is voor de patiënt. Het zou een mooie ambitie zijn als elke patiënt succesvol gebruik kan maken van telemonitoring hartfalen. 
Is telemonitoring het nieuwe normaal? Wij denken van wel. Samen kijken we op welke manier we dit het beste kunnen inrichten voor patiënten en zorgprofessionals. 

_______________________________________________________________________

1 Gupta strategist (2020): Uit de wurggreep van corona 
2  https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/feiten-en-cijfers-hart-en-vaatziekten 

Contactgegevens
voor mediarelaties
Coöperatie VGZ
24/7
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam