VGZ werkt met inkoopbeleid 2025 volop aan toekomstbestendige zorg voor verzekerden

28-03-2024
Coöperatie VGZ presenteert zoals ieder jaar vóór 1 april haar zorginkoopplannen voor het volgende jaar. Voor 2025 – en ook de aankomende jaren – zet VGZ samen met zorgaanbieders vol in op toekomstbestendige zorg voor haar leden. VGZ vindt het belangrijk dat de zorg in Nederland van hoge kwaliteit is en toegankelijk blijft voor iedereen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. De druk op de zorg neemt toe. Waar vergrijzing enerzijds leidt tot een stijgende zorgvraag, loopt anderzijds de krapte op de arbeidsmarkt steeds verder op. Ook zijn er stijgende kosten voor zorgaanbieders en verzekerden. De afgelopen periode heeft VGZ samen met zorgprofessionals, gemeenten, welzijnsorganisaties, verzekerden en andere belangrijke partijen vol ingezet op honderden zinnige zorg initiatieven met als doel om de zorg voor de verzekerden goed, toegankelijk en betaalbaar houden. 

Een uitnodiging tot samenwerken

Het inkoopbeleid 2025 van VGZ is een uitnodiging aan zorgaanbieders. We willen intensief samenwerken aan kwaliteit, toegankelijkheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van zorg. Dit betekent samen met partners zoeken naar een balans tussen de belangen van al onze verzekerden én zorgprofessionals. Zo werken we samen aan een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg voor iedereen.

Meer grip op gezondheid en zorg

VGZ wil de instroom in de zorg beperken door haar leden meer grip te geven op hun gezondheid en – als het nodig is – op de zorg die ze krijgen. Niet elke zorgvraag vraagt direct om een medisch antwoord. Soms zijn leden beter geholpen met zelfzorg of ondersteuning in het sociaal domein. We realiseren ons dat hiervoor een ander gesprek nodig is tussen patiënt en zorgaanbieder. Meer samenwerking tussen zorgaanbieders en het sociaal domein kan een belangrijke bijdrage leveren aan de beweging die nodig is: van zorg naar gezondheid en zorg. Daarom maken we afspraken met zorgaanbieders over zinnige, passende zorg. We willen de innovatie, digitalisering en verduurzaming van zorgprocessen versnellen en de samenwerking tussen zorgsoorten en -domeinen stimuleren. In lijn met deze ambities hebben wij als Coöperatie VGZ vol overtuiging onze handtekening gezet onder landelijke afspraken als het Integraal Zorgakkoord (IZA) en onder de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. 

Meer zelf, thuis en digitaal

Digitalisering blijft een speerpunt in de benadering van VGZ. Een telefonisch of digitaal consult heeft inmiddels voor veel patiënten en zorgaanbieders de voorkeur boven een fysieke afspraak. Patiënten met een chronische aandoening kunnen in toenemende mate vertrouwen op digitale monitoring en dat geeft hen meer grip en eigen regie. Coöperatie VGZ zet daarom samen met zorgaanbieders onverminderd in op verdere digitalisering. Digitaal als het kan, fysiek als het moet. Het uniformeren en digitaliseren van zorgpaden en het uitwisselen van gegevens op basis van standaarden maakt de samenwerking tussen zorgaanbieders efficiënter en effectiever. Zorg wordt daarmee minder tijd- en locatieafhankelijk en geeft mogelijkheden voor het omvormen van de fysieke zorginfrastructuur. Digitale oplossingen dragen bovendien bij aan duurzame zorg, doordat patiënten minder reisbewegingen maken. Digitalisering is noodzakelijk om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg op duurzame wijze te waarborgen. Lees hier meer over de digitale initiatieven waar VGZ op inzet met haar inkoopbeleid 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam