VGZ verlaagt de premie naar € 119,95 per maand

12-11-2019
De premie van de VGZ Ruime Keuze Polis (natura) bedraagt volgend jaar € 119,95 per maand. Dat is een euro lager dan dit jaar. Tom Kliphuis, voorzitter RvB van Coöperatie VGZ: “De zorgpremie is een grote kostenpost voor veel huishoudens. We doen er samen met de zorgaanbieders alles aan om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. We zijn blij dat we er al jaren in slagen de premiestijging te beperken en dat we de premie komend jaar zelfs kunnen verlagen. Zeker nu de overheid de maximale collectiviteitskorting halveert.”  
Samen werken aan een gezonder Nederland. Daar is VGZ elke dag mee bezig. Hoe gezonder mensen zich voelen, hoe meer zij kunnen doen wat zij écht belangrijk vinden. Kliphuis: “We maken ons ook zorgen. Het personeelstekort loopt op, de wachtlijsten groeien en de zorgkosten blijven stijgen. Als we niets doen, is het de vraag of wij, onze kinderen en kleinkinderen straks nog de zorg kunnen krijgen die nodig is. We pakken dit aan door samen met zorgaanbieders en patiënten te werken aan zinnige zorg.” 

Leren van zinnige zorg in de praktijk 

Steeds meer zorgaanbieders leren VGZ wat goede voorbeelden van zinnige zorg zijn. Beter voor de patiënt, tegen lagere kosten. Het Netwerk Zinnige Zorg bestaat, naast VGZ, inmiddels uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen en een thuiszorgorganisatie. Kliphuis: "Samen met hen ontwikkelden we inmiddels zo’n 100 ‘good practices’ die andere zorgaanbieders weer kunnen overnemen. Door de zorg anders te organiseren, kan bijvoorbeeld het aantal behandelingen vaak omlaag.”  

Win-winsituatie

Dit leidt niet alleen tot kostenverlaging, maar draagt ook bij aan de oplossing voor arbeidsmarktkrapte en wachttijdreductie. “Zo bereiken we een win-winsituatie", aldus Kliphuis. Een mooi voorbeeld is de presentatie vorige week door VGZ en haar GGZ-partners van 23 praktijkvoorbeelden met een positief effect op het verkorten van de wachttijden in de GGZ. En dit jaar won het Catharina Ziekenhuis de Zinnige Zorg Award met haar initiatief waardoor 9 van de 10 stomapatiënten naar huis gaat zonder dat thuiszorg nodig is.  

Toename meerjarencontracten 

VGZ sluit met steeds meer zorgaanbieders meerjarencontracten af. Daarmee krijgen dappere dokters en bestuurders financiële zekerheid op langere termijn, zodat zij vernieuwingen kunnen doorvoeren en de tijd hebben om hun organisatie daarop aan te passen. Zorgverzekeraar en -aanbieder leren samen hoe het anders kan, welke verschillen er zijn en welke uitdagingen zij samen aangaan.  

Verlaging collectiviteitskorting 

Vanaf 2020 wijzigt het kabinet de maximale korting voor de basisverzekering van 10% naar maximaal 5%. Ongeveer twee derde van alle Nederlanders heeft zo’n collectieve zorgverzekering die meestal via de werkgever, een patiëntenvereniging of sportclub wordt afgesloten. Nu VGZ de premie van de basisverzekering verlaagt, hebben haar verzekerden minder last van de lagere collectiviteitskorting. 

Bedrijfskosten fors omlaag 

Een kritische blik op de zorgkosten bij zorgaanbieders vraagt uiteraard om eenzelfde kritische blik op eigen kosten. Ook dit jaar slaagt VGZ erin haar eigen kosten te verlagen door slimmer en efficiënter te werken. En door verdere digitalisering krijgen klanten sneller en makkelijker toegang tot de juiste informatie en kunnen zij ook eenvoudig zelf zaken kan regelen, bijvoorbeeld in de VGZ Zorg app.  

Impuls aan verbetering en vernieuwing in de zorg 

VGZ wil een impuls geven aan de noodzakelijke verbetering en vernieuwing van de zorg. Dit doet zij door tijdens debatten en klantbijeenkomsten met verzekerden en zorgverleners in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden en samen na te denken over oplossingen. Wat kunnen we bijvoorbeeld samen doen om de wachttijden terug te brengen? Of hoe zorgen we ervoor dat mensen de zorg krijgen die zij nodig hebben, ondanks de huidige schaarste aan personeel? VGZ doet dat vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid als coöperatie zonder winstoogmerk. Samen hebben we één doel: een gezonder Nederland, nu en in de toekomst.  
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam