Wachttijdenreductie binnen GGZ door inzet op zinnige zorg

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) neemt boekje met verzameling goede praktijkvoorbeelden in ontvangst
08-11-2019

Een van de grote uitdagingen binnen de huidige GGZ in Nederland is het terugdringen van de lange wachttijden. De kwaliteitsalliantie van Coöperatie VGZ met GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Oost Brabant, Vincent van Gogh en Yulius heeft 23 goede praktijkvoorbeelden opgeleverd die leiden tot aanzienlijke wachttijdenreductie binnen de GGZ. Deze verzamelde praktijkvoorbeelden werden vandaag in de vorm van een boekje aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

De lange wachttijden in de GGZ zijn een complex vraagstuk waarvoor geen eenduidige oplossing is, maar een aanpak vereist vanuit verschillende perspectieven. De wachttijdproblematiek krijgt daarom focus en aandacht van de alliantie. Maar er is meer nodig dan dat. De betrokken partijen leerden dat ingezette interventies, ontwikkeld door zorgprofessionals, leiden tot zinnige zorg voor de cliënt. In veel gevallen met een daling van de gemiddelde wachttijd tot gevolg. Deze 23 goede praktijkvoorbeelden zijn nu verzameld in een boek om deze inzichten ook met anderen te delen. 

 

Dalen van maatschappelijke kosten

Zinnige zorg is betere zorg, waarbij de cliënt centraal staat, tegen lagere kosten. Bij deze nieuwe manier van werken ligt de basis bij de omslag van ‘sturen op productie’ naar ‘sturen op kwaliteit’. Coöperatie VGZ gelooft dat de gezondheid en het herstel van de cliënt actief bevordert als de (zorg)behoefte centraal staat en de cliënt een actieve rol krijgt in de behandeling. Hierdoor zijn ook andere en minder interventies nodig. We geloven dat de maatschappelijke zorgkosten hierdoor dalen. 

Netwerk Zinnige Zorg

Om deze zinnige zorg beweging te ondersteunen heeft coöperatie VGZ een alliantienetwerk opgezet. 12 ziekenhuizen, 4 GGZ-instellingen een ouderenzorginstelling en Coöperatie VGZ participeren hier actief in. Als netwerk Zinnige Zorg werken we met elkaar samen op thema’s waarbij we elkaar inspireren en van elkaar leren. Dit betekent dat we actief goede en inspirerende initiatieven met elkaar delen. We hebben elkaars vertrouwen, steun en ervaringen nodig om onze gezamenlijke ambitie zinnige zorg te realiseren.  

Lees alle goede voorbeelden in het boekje Initiatieven wachttijdenreductie

 
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam