Reactie VGZ op berichtgeving NOS over foto's tertiaire borstreconstructies

12-02-2024
De NOS heeft op maandag 12 februari een verhaal gepubliceerd over het onbeveiligd opsturen van foto's per mail en zoekraken van foto's. Dit gebeurde bij aanvragen voor tertiaire borstreconstructies. Lees hier meer over deze borstreconstructies en wanneer en onder welke voorwaarden deze worden vergoed. Bekijk hier het statement van Zorgverzekeraars Nederland over de berichtgeving van de NOS.

Vanzelfsprekend begrijpen we de kwetsbare situatie van deze vrouwen en nemen we de signalen van de NOS uiterst serieus. Daarom hebben de afgelopen dagen direct intern onderzoek verricht naar de wijze waarop wij klachten en machtigingen behandelen en of wij in die processen om medische foto's vragen. We zien in een enkel geval dat een medewerker van VGZ met een verzekerde heeft afgesproken dat de verzekerde foto’s per e-mail op mocht sturen voor de onderbouwing van zijn of haar klacht. Daarnaast heeft de NOS bericht dat VGZ foto's bij verzekerden op heeft gevraagd voor het machtigingsproces. In dit laatste geval ging het om verzekerden die zorg hebben ontvangen via een aanbieder in het buitenland. Dit wijkt af van ons standaard beleid. We hebben in deze situaties niet zorgvuldig gehandeld en vinden dit zeer pijnlijk voor degenen die daar last van hebben ondervonden. We hebben inmiddels maatregelen getroffen dat dit niet meer gebeurt.
 

Nieuw beleid aanvragen machtiging vanaf 1 januari 2023

Tertiare borstreconstructie valt onder plastische chirurgie. Plastische chirurgie mag alleen vergoed worden bij medische noodzaak. De behandelend arts vraagt daarvoor een machtiging aan met medische foto's en levert deze aan bij de zorgverzekeraar. Voorheen werden soms ook direct foto's opgevraagd bij de verzekerde voor het machtigingsproces. Het beleid dat minister Kuipers heeft ingevoerd per 1 januari 2023 is dat dit laatste niet meer mag. De foto's moeten in het ziekenhuis worden gemaakt en worden opgestuurd door de plastisch chirurg. Het beleid van VGZ voldoet hieraan. Eventuele opgevraagde medische foto's binnen het machtigingsproces worden door de zorgverlener naar VGZ verstuurd via de beveiligde kanalen (bijv. Vecozo) van VGZ.

In de berichtgeving van de NOS wordt vermeld dat VGZ foto's aan twee verzekerden op heeft gevraagd voor het machtigingsproces. Dit is een uniek geval voor verzekerden die zorg hebben ontvangen via een aanbieder in het buitenland. Zorgverleners in het buitenland weigeren soms om medische foto's van verzekerden voor het machtigingsproces te delen met VGZ. Om vergoeding dan mogelijk te maken, vragen wij dan toch rechtstreeks medische foto's op bij verzekerden via de beveiligde kanalen van VGZ (Vecozo, de post en het systeem via onze website waar documenten via geüpload en verstuurd kunnen worden).

Intern onderzoek VGZ

 De vragen die de NOS ons heeft gesteld over onze werkwijze zijn aanleiding geweest voor een intern onderzoek. We hebben geconstateerd dat we in specifieke situatie nog wel om medische foto's gevraagd hebben bij gemachtigde zorg in het buitenland waarbij de zorgverlener weigerde om medische foto's te delen en dat in een enkel geval een medewerker van VGZ – al dan niet op verzoek van een verzekerde – heeft afgesproken dat de verzekerde foto’s per onbeveiligde e-mail mocht opsturen voor het klachtenproces. Deze handelwijze is niet conform het beleid van VGZ dat beveiligde kanalen voorschrijft. Voor het opsturen van medische gegevens (zoals medische foto’s) geldt dat VGZ deze alleen via de beveiligde kanalen (Vecozo, de post en het systeem via onze website waar documenten via geüpload en verstuurd kunnen worden) wil ontvangen.

We hebben onze medewerkers opnieuw geïnstrueerd. De komende periode zullen we extra controles uitvoeren en vaststellen of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, specifiek voor situaties waarin verzekerden borstreconstructie in het buitenland ondergaan. Ook hebben we onderzoek verricht naar het zoekraken van foto's. Op basis van de summiere informatie van de NOS die we vooraf kregen, hebben we geen openstaande klachten gevonden die betrekking hebben op het zoekraken van (borst)foto's. We hebben dit ook laten weten aan de NOS. 

Machtigingsvrij maken  

In 2022 zijn afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport en de Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen (NVPC) over het verbeteren van het machtigingenproces bij hersteloperaties na borstkanker. Afgesproken is dat er vanaf 2023 voor de primaire en secundaire borstreconstructies na borstkanker geen machtiging (en dus geen foto's) meer aangevraagd hoeft te worden.

De afgelopen maanden hebben we samen met andere zorgverzekeraars intensief overleg gehad met de Nederlandse Vereniging voor Plastisch Chirurgen en Zorgverzekeraars Nederland, over het machtigingsvrij maken van tertiaire borstreconstructies voor vrouwen na borstkanker of een verhoogd risico op borstkanker. Als VGZ zijn we er voorstander van om de tertiaire borstreconstructies onder bepaalde voorwaarden machtigingsvrij te maken. Het nieuwe voorstel voor het machtigingsvrij maken van tertiaire borstreconstructies ligt deze week voor bij de bestuurscommissie zorg van Zorgverzekeraars Nederland. We hopen dat dit nieuwe beleid snel kan worden omgezet in de praktijk, zodat de betreffende vrouwen niet langer geconfronteerd worden met aanvragen voor toestemming van medisch noodzakelijke operaties.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam