Wat zijn tertiaire borstreconstructies?

Wat zijn tertiaire borstreconstructies?

Borstreconstructies zijn hersteloperaties van de borst bijvoorbeeld bij vrouwen met borstkanker. Een primaire of directe borstreconstructie vindt plaats tijdens dezelfde operatie als het verwijderen van een borst of tumor in de borst. Een secundaire of indirecte borstreconstructie kan weken tot jaren na de eerste borstoperatie plaatsvinden. Een tertiaire borstreconstructie is een reconstructie van een al gereconstrueerde borst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om vrouwen die vroeger een reconstructie kregen met implantaten en hier nu last van hebben.

Wanneer en onder welke voorwaarden worden borstreconstructies vergoed?

Borstreconstructies vallen veelal onder de zorg van de plastisch chirurg. In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat een behandeling van plastisch-chirurgische aard alleen in bepaalde gevallen onder verzekerde zorg valt, namelijk bij een correctie van een lichamelijke functiestoornis of bij verminking. Behandelingen die een puur cosmetisch karakter hebben, zijn uitgesloten van vergoeding. Er moet dus sprake zijn van een medische noodzaak.

Voor bepaalde zorg is er vooraf toestemming nodig (een machtiging), waarbij medische foto's kunnen, worden opgevraagd. Medische foto's zijn soms noodzakelijk om te beoordelen of er sprake is van een medische noodzaak (bijv. bij verminking van de borst) en daarmee dus verzekerde zorg. Alleen in die situaties worden er medische foto’s opgevraagd. Eventuele opgevraagde medische foto's binnen het machtigingsproces worden door de zorgverlener naar VGZ verstuurd via de beveiligde kanalen (bijv. Vecozo) van VGZ.

Het kan zijn dat verzekerde geen toestemming (machtiging) heeft gekregen voor de aangevraagde behandeling en dan vervolgens een klacht indient bij VGZ. Wat betreft het klachtenproces, dat loopt tussen VGZ en de verzekerde. Het kan voorkomen dat bij de klachtafhandeling, op basis van een medisch advies, (nieuwe) medische foto's opgevraagd moeten worden. Dit wordt dan richting de verzekerde gecommuniceerd. Deze foto's dienen bij voorkeur medische foto's te zijn, gemaakt door zorgverlener of in opdracht van de zorgverlener door een medische fotograaf. De medische foto's moeten via de beveiligde kanalen naar ons toe worden gestuurd.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam