Ook huisartsen Westfriesland nemen meer tijd voor de patiënt

14-11-2018

Coöperatie VGZ en een aantal huisartsenpraktijken in Westfriesland (vertegenwoordigd door de Westfriese Huisartsenorganisatie en ondersteund door de Zorgkoepel West Friesland) slaan de handen ineen en starten vanaf deze maand met een pilot ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’. De pilot moet leiden tot een betere kwaliteit van zorg, verbetering van de werkbeleving van de professionals in de huisartsenpraktijk, een hogere tevredenheid van de patiënt en lagere zorgkosten. Westfriesland (regio Hoorn-Enkhuizen-Wieringermeer) is, na Gorinchem en Afferden, de 3e regio in Nederland waar VGZ deze pilot houdt met huisartsen. Coöperatie VGZ geeft met deze pilot verder invulling aan Zinnige Zorg. In Noord-Holland zijn de meeste inwoners bij Univé Zorg verzekerd. Univé Zorg maakt onderdeel uit van Coöperatie VGZ.

Capaciteitsuitbreiding

Huisartsenpraktijken hebben veel taken op hun bord en pleiten al lange tijd voor verkleining van de normpraktijk en daarmee een uitbreiding van de capaciteit. De huisartsen die meedoen aan de pilot ‘Meer Tijd Voor De Patiënt’ krijgen financieel de mogelijkheid meer capaciteit in hun praktijk in te zetten en zullen werken met zowel langere als kortere consulten. “Zo hebben we meer tijd om een gesprek met patiënten te voeren. Daardoor kunnen we een behandeling inzetten die beter past bij de zorgvraag en de persoon. Nu ervaren we vaak (tijds)druk en hebben we het gevoel tekort te schieten.” Naast deze capaciteitsuitbreiding gaan huisartsen verder werken aan verbeteringen in hun praktijkvoering, bijvoorbeeld op het gebied van verwijzen naar de medisch specialist, inzet van diagnostiek, de triage en logistieke planning door de doktersassistente. 

Beleving van patiënt en zorgprofessionals

De verwachting van de pilot is dat meer tijd voor de patiënt leidt tot een positieve beïnvloeding van het werkplezier van de huisartsen en een hogere patiënttevredenheid. Op lange termijn wordt ook een daling van zorgkosten verwacht, omdat huisartsen minder vaak doorverwijzen, minder medicatie uitschrijven en minder diagnostiek aanvragen. In de regio Gorinchem, waar de proef al sinds 2016 loopt, is het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis afgenomen met ruim 18 procent, zijn patiënten meer tevreden en is het werkplezier van huisartsen flink gestegen. 

Wat houdt de pilot in?

In Westfriesland nemen vier praktijken en een gezondheidscentrum (met 4 praktijken) deel aan de pilot die duurt tot eind 2019 en zullen zo’n 25.000 patiënten in aanraking komen met de pilot. Tijdens de pilot wordt onderzocht wat de effecten zijn op verwijzingen naar het ziekenhuis en inzet van diagnostiek, en het effect op de werkbeleving van de huisarts. In Gorinchem en Afferden is al goed aangetoond dat de patiënttevredenheid stijgt. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met het Westfriesgasthuis-Waterlandziekenhuis en het Diagnostisch Centrum West-Friesland en wordt ondersteund door de Zorgkoepel West-Friesland (huisartsenorganisatie). 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam