Hoger doel reden voor soms scherpe onderhandelingen

Ab Klink bij BNR

15-01-2020
Stelt VGZ zich écht te hard op tijdens onderhandelingen? Deze vraag stond maandag 13 januari jl. centraal tijdens een uitgebreid interview met RvB-lid Ab Klink bij BNR Nieuwsradio. In het gesprek was ruimschoots aandacht voor de kritiek van een aantal zorgverleners en de vermeende krapte van budgetten.

‘Wat is er misgegaan tussen u en de zorgverleners’, vroeg presentator Thomas van Zijl. Klink erkent dat het grotere verhaal niet altijd over het voetlicht komt: er dreigt een groot maatschappelijk probleem met de toegang tot en de kosten van de zorg. ‘Waarom zouden we in Nederland dan geld betalen voor overbehandeling of voor zorg die doelmatiger kan? Ik heb veel bewondering voor artsen en verpleegkundigen die ons, met honderden voorbeelden, laten zien dat juíst door betere zorg te leveren de kosten naar beneden kunnen gaan. Wat ik dan niet kan doen, en wat ik ook niet wil doen, is tegen andere ziekenhuizen zeggen: jullie hebben niet zo’n agenda, maar je krijgt er wel geld bij.’ VGZ werkt samen met betrokken zorgprofessionals aan zinnige zorg.

Niet blind voor loonstijging ziekenhuis-cao

Klink vertelde ook dat zorgverzekeraars bereid zijn om in gesprek te gaan over de financiële gevolgen van de nieuwe ziekenhuis-cao. Bij het vaststellen van het hoofdlijnenakkoord twee jaar geleden lag dat aanbod er al. 'Als het voor ziekenhuizen moeilijk wordt om de cao-loonstijging te dragen, zijn we daar niet blind voor. Ik vind dat we daar ook de komende jaren onze ogen niet voor moeten sluiten’, aldus Klink. Daarbij moet ook aandacht zijn voor de achterliggende problematiek, zoals personeel dat niet in loondienst is en werken aan gepaste en doelmatige zorg.’

Inzet op gepaste, doelmatige zorg die beter is voor de patiënt 

Eerder in de uitzending verwees Klink naar een artikel over een veel snellere MRI-scanner in het Financieele Dagblad. ‘Dit nieuws is een mooie ontwikkeling’, aldus Klink, ‘omdat het prettiger is voor de patiënt én bijdraagt aan kortere wachtlijsten. De keerzijde kan wel leiden tot overdiagnostiek.’ Zoals Dirk Jan van Berckel (manager diagnostiek bij Zuyderland Medisch Centrum) in het artikel aangeeft, vergt het nog meer discipline van artsen om te weten wanneer je nieuwe toepassingen gebruikt en wanneer niet. ‘Als je de belangen van de patiënt laat prevaleren, dan is het winst dat dit mogelijk is en is het aan de arts om daar heel zorgvuldig mee om te gaan’, aldus Klink. Innovaties moeten twee doelen dienen; betere zorg voor de patiënt die tegelijkertijd doelmatiger is en waarbij overbehandeling wordt voorkomen.

Na snelle groei dit jaar stabiel beeld

Steeds meer zorgaanbieders laten VGZ goede voorbeelden zien van zinnige zorg. Beter voor de patiënt, tegen lagere kosten. Samen met hen doen we er alles aan om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, nu en in de toekomst. We zijn dan ook blij dat we voor het derde jaar op rij de scherpste premie voor de naturaverzekering hebben kunnen bieden. De voorlopige balans van het ‘overstapseizoen’ opmakend zien wij, met uitzondering van het geplande afscheid van volmachten, een stabiel beeld. ‘Dat is de huidige stand van zaken’. Nadat Coöperatie VGZ vorig jaar snel groeide met ruim 200.000 verzekerden, constateren we dat zij ons ook in het nieuwe jaar hun vertrouwen geven.

Afscheid van de laatste volmachten

Daarbij moet worden opgemerkt dat VGZ, om de organisatiekosten te beheersen en een scherpe premie te kunnen bieden, al in 2016 besloot om de samenwerking met volmachten te beëindigen. Met de uitstroom van 150.000 verzekerden van Aevitae naar risicodrager EUCARE, is dit hele proces eind 2019 afgerond. In totaal stroomden er de afgelopen jaren zo’n 500.000 verzekerden uit. Dat was beoogd. 

Overige onderwerpen

Tijdens het interview vertelde Ab Klink verder over de onderhandelingen met de laatste ziekenhuizen, de kritiek van huisartsen en de vergelijking met het ‘Scandinavische model’ voor de organisatie van de zorg. 

Terugluisteren

Het complete interview met Ab Klink is hier terug te luisteren.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam