Zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten

Ervaren artsen op de spoedeisende hulp, de zorg van een verpleeghuis aan huis, zodat patiënten langer thuis kunnen blijven wonen of een leefstijlprogramma voor mensen met diabetes 2 om gebruik van medicijnen te verminderen. Het zijn voorbeelden van zinnige zorg. Zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt. 


Coöperatie VGZ gelooft in zinnige zorg. Want de zorg in Nederland is één van de beste van de wereld, maar goede zorg moet ook in de toekomst betaalbaar blijven. Wij geloven dat dat kan door sámen met zorgaanbieders te werken aan zinnige zorg. Zij weten immers als geen ander wat beter is voor de patiënt en waar kosten bespaard kunnen worden. Wij geloven dat onze focus op betaalbaarheid niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit van zorg. Sterker nog: kwaliteit en kostenbeheersing kunnen elkaar versterken en de toegankelijkheid van de zorg ook op de lange termijn behouden.

 
Heeft u zelf een Good Practice?
Dien de vernieuwing in via het Zinnige Zorg loket. De ingediende ideeën komen in aanmerking om als nieuwe werkwijze te worden opgenomen in het zorginkoopbeleid.

Goede voorbeelden van Zinnige Zorg

Steeds meer zorgaanbieders leren ons wat goede voorbeelden van zinnige zorg zijn. Good Practices noemen wij dit. Inmiddels hebben we ruim 200 Good Practices. Bewezen succesvolle voorbeelden van goede zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. Dit zijn niet alleen voorbeelden uit ziekenhuizen, maar ook uit de GGZ en de Verpleegzorg. Via het inkoopbeleid zorgen wij ervoor dat deze goede voorbeelden ook bij andere zorgaanbieders worden geïmplementeerd. Zo kunnen steeds meer patiënten gebruikmaken van deze nieuwe werkwijzen. 

De patiënt beslist mee

Een grotere rol voor patiënten in de zorg, leidt tot betere zorg tegen lagere kosten. Daarom stimuleren wij zorgaanbieders om de patiënt meer te betrekken bij het stellen van de diagnose en het bepalen van het behandelplan. Bijvoorbeeld door patiënten mee te laten beslissen over het wel of niet uitvoeren van een operatie. Een aantal keuzehulpen geven duidelijk aan wat de voor- en nadelen zijn. Zo kan de patiënt zelf meebeslissen en kiezen voor datgene dat hem het beste past. Dat leidt aantoonbaar tot betere keuzes voor de patiënt en lagere kosten. Bij de Good Practices zien we de patiënttevredenheid omhoog gaan. 

Alliantienetwerk

Wij sluiten met steeds meer ziekenhuizen meerjarencontracten af. Daarmee geven wij deze zorgaanbieders financiële zekerheid op de langere termijn, zodat zij vernieuwingen kunnen doorvoeren zonder daardoor financiële onzekerheid te hebben. Het alliantienetwerk Zinnige Zorg heeft het gedachtegoed van Zinnige Zorg omarmd en werkt mee om deze beweging verder vorm te geven.  

Kenmerken van een Good Practice
  • Hogere patiënttevredenheid
  • Betere zorg tegen lagere kosten
  • Innovatie in de zorg
  • Meetbaar en bewezen

Onze visie op de zorg

Alt tekst
Benieuwd naar praktijkvoorbeelden van Good Practices?
VerpleegThuis
360x150
Winnaar van de VGZ Zinnige Zorg Award 2018. VerpleegThuis faciliteert zorg aan huis voor mensen met een verpleeghuis indicatie.
Breast Clinic
360x150
Winnaar van de VGZ Zinnige Zorg Award 2017. Patiëntes krijgen binnen een dag te horen of ze borstkanker hebben of niet. 
Keer Diabetes om
360x150
Winnaar van de VGZ Zinnige Zorg Award 2016. Een programma waarbij patiënt en begeleiding in zes maanden werken aan een nieuwe leefstijl.

Zinnige Zorg Award

Coöperatie VGZ beloont initiatieven die de zorg verbeteren. Dien uw Good Practice in en wie weet wordt uw idee genomineerd voor onze jaarlijkse Zinnige Zorg Award.

Meer over de Zinnige Zorg Award

 

 

Meer over Zinnige Zorg