Zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten

Betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Dat noemen we bij Coöperatie VGZ zinnige zorg. Want de zorg in Nederland is één van de beste van de wereld, maar goede zorg moet ook in de toekomst betaalbaar blijven. Wij geloven dat dat kan door juist sámen met zorgaanbieders te werken aan zinnige zorg.

Zij weten als geen ander wat betere zorg voor de patiënt is en waar er nog kosten kunnen worden bespaard. Samen met hen kunnen we zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek. Zo kunnen kwaliteit en kostenbeheersing elkaar versterken en houden we de zorg ook op de lange termijn toegankelijk.

VGZ logo met payoff

Good Practices: nieuwe werkwijzen die leiden tot betere zorg tegen lagere kosten. 

Wij geloven dat de zorg beter kan tegen lagere kosten. Daarom werken we samen met zorgaanbieders aan vernieuwingen waarbij de patiënt centraal staan en die leiden tot zowel een verbetering van de kwaliteit van zorg als tot een reductie van de kosten.

Patiënt centraal

Een grotere rol voor patiënten in de zorg, leidt tot betere zorg tegen lagere kosten. Daarom stimuleren wij zorgaanbieders om de patiënt meer te betrekken bij het stellen van de diagnose en het bepalen van het behandelplan. Bijvoorbeeld door patiënten mee te laten beslissen over het wel of niet uitvoeren van een operatie. Een aantal keuzehulpen geven duidelijk aan wat de voor- en nadelen zijn. Zo kan de patiënt zelf meebeslissen en kiezen voor datgene dat hem het beste past. Dat leidt aantoonbaar tot betere keuzes voor de patiënt en lagere kosten. Bij de Good Practices zien we de patiënttevredenheid omhoog gaan. 

Samen met zorgaanbieders

Steeds meer zorgverleners werken met ons mee en leren ons wat betere zorg is. Inmiddels hebben we ruim 200 Good Practices. Bijvoorbeeld meer ervaren artsen op de Spoed Eisende Hulp, waardoor patiënten sneller geholpen kunnen worden en niet onnodig het ziekenhuis in hoeven. Of een slaaponderzoek dat gewoon thuis kan worden gedaan, in plaats van in het ziekenhuis. Dat slaapt toch veel lekkerder, en bespaart bovendien nog kosten ook. 

Daarnaast sluiten wij met steeds meer ziekenhuizen meerjarencontracten af. Daarmee geven wij deze ziekenhuizen financiële zekerheid op de langere termijn, zodat zij vernieuwingen kunnen doorvoeren zonder daardoor financiële onzekerheid te hebben.  
Coöperatie VGZ faciliteert en stimuleert om deze goede voorbeelden op steeds meer plaatsen in te voeren, zodat zoveel mogelijk patiënten betere zorg tegen lagere kosten krijgen.

Zinnige Zorg Award
360x150
Coöperatie VGZ beloont initiatieven die de zorg verbeteren. Dien uw Good Practice in en wie weet wordt uw idee genomineerd voor onze jaarlijkse Zinnige Zorg Award.

Kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg gaat iedereen aan

Op zorgaanbieders en zorgverzekeraars rust daarom een grote verantwoordelijkheid: samen
moeten we zorgen voor de juiste, gepaste zorg op de juiste plek op de juiste manier. Sinds drie
jaar biedt Coöperatie VGZ zorgaanbieders de ruimte om te werken aan zinnige zorg. Wat betere zorg is, dat bepalen wij niet. De ideeën voor betere zorg worden aangedragen door zorgaanbieders. Wij geloven dat onze focus op betaalbaarheid niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit van zorg. Sterker nog: kwaliteit en kostenbeheersing kunnen elkaar versterken en de toegankelijkheid van de zorg ook op de lange termijn behouden.

Alt tekst
Benieuwd naar voorbeelden van Good Practices?
Zinnige zorginkoop
Ook bij het inkopen van de zorg stellen we zinnige zorg centraal. We kijken als Coöperatie VGZ naar de manier waarop patiënten worden behandeld. Hoeveel behandelingen zijn er bijvoorbeeld nodig om rugklachten te verhelpen? Op basis van die data bieden we zorgaanbieders bepaalde contracten aan. Ook zo houden we de zorg betaalbaar en goed.

Zinnige Zorg Loket

Wanneer zorgaanbieders en patiëntenorganisaties Good Practices met ons willen delen, dan kunnen ze terecht bij het Zinnige Zorgloket. Via dit loket verzamelt VGZ, in samenwerking met zorgaanbieders en via de inkoopgesprekken, ideeën over het logischer, eenvoudiger en slimmer organiseren van de zorg. Deze ideeën kunnen na indienen en goedkeuring in aanmerking komen om als nieuwe werkwijze te worden opgenomen in het zorginkoopbeleid.

Dien uw Good Practice in