Zinnige zorg: innovaties voor betere zorg, nu en in de toekomst

1900x500
 
 

Ervaren artsen op de spoedeisende hulp, de zorg van een verpleeghuis aan huis, zodat patiënten langer thuis kunnen blijven wonen of een leefstijl- programma voor mensen met diabetes 2 om gebruik van medicijnen te verminderen. Het zijn voorbeelden van zinnige zorg. Zorg die beter is voor de patiënt en de zorg op termijn ook betaalbaar houdt.

Coöperatie VGZ gelooft in zinnige zorg. De zorg in Nederland is één van de beste van de wereld, maar goede zorg moet ook in de toekomst betaalbaar zijn. Wij geloven dat dat kan door sámen met zorgaanbieders te werken aan zinnige zorg. Zij weten immers als geen ander wat beter is voor de patiënt en waar kosten bespaard kunnen worden. Wij geloven dat kwaliteit van zorg en kostenbeheersing elkaar kunnen versterken en de toegankelijkheid van de zorg ook op de lange termijn behouden blijft. 

Goede voorbeelden van zinnige zorg

Steeds meer zorgaanbieders leren ons wat goede voorbeelden van zinnige zorg zijn. Good Practices noemen wij dit. Bewezen succesvolle voorbeelden van goede zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. Dit zijn niet alleen voorbeelden uit ziekenhuizen, maar ook uit de GGZ en de Verpleegzorg. Inmiddels hebben we ruim 130 Good Practices. Via het inkoopbeleid zorgen wij ervoor dat deze goede voorbeelden ook bij andere zorgaanbieders worden geïmplementeerd. Zo kunnen steeds meer patiënten gebruikmaken van betere zorg.  

De patiënt beslist mee

Wij geloven dat een grotere rol voor de patiënt in de zorg belangrijk is om de zorg te verbeteren en betaalbaar te houden. Daarom stimuleren wij zorgaanbieders om de patiënt meer te betrekken bij het stellen van de diagnose en het bepalen van het behandelplan. Samen beslissen, ofwel Shared Decision Making. Dat betekent beter luisteren naar, meer tijd hebben voor en meer overleg met de patiënt. Dat leidt aantoonbaar tot betere keuzes voor de patiënt én een hogere patiënttevredenheid.

Netwerk Zinnige Zorg

Het netwerk Zinnige Zorg speelt een belangrijke rol bij het. Wij sluiten met steeds meer zorgaanbieders meerjarencontracten af. Daarmee geven wij deze zorgaanbieders financiële zekerheid op de langere termijn, zodat zij vernieuwingen kunnen doorvoeren zonder daardoor financiële onzekerheid te hebben. Het netwerk Zinnige Zorg heeft het gedachtegoed van zinnige zorg omarmd en werkt mee om deze beweging verder vorm te geven.  

Meer over het Netwerk Zinnige Zorg

E-health
E-health is een verzamelnaam voor toepassingen die patiënten en artsen helpen om elektronisch (vaak via internet of een app) met elkaar te communiceren. Patiënten ervaren dankzij e-health meer vrijheid. Ze hoeven minder vaak naar het ziekenhuis/zorginstelling, hebben eigen regie op hun behandeling en meer inzicht in hun gezondheid. Zinnige zorg dus. VGZ ondersteunt de e-health initatieven (good practices) van het Zinnige zorg netwerk

Is uw verbeterinitiatief een Good Practice?

Heeft u een verbeterinitiatief dat u wilt indienen als Good Practice? We kijken naar deze kenmerken:
 • Hogere patiënttevredenheid
 • Betere zorg tegen lagere kosten
 • Innovatie in de zorg
 • Meetbaar en bewezen
Zinnige Zorg Award
Coöperatie VGZ beloont initiatieven die de zorg verbeteren. Dien uw Good Practice in en wie weet wordt uw idee genomineerd voor onze jaarlijkse Zinnige Zorg Award.
GGZ Herstelspecial
In de GGZ zijn steeds meer initiatieven op het gebied van herstel. Ze bieden structuur, zingeving en een plek in de maatschappij aan een kwetsbare groep (ex)-cliënten met ernstige psychische problemen. Zo wordt herstel bevorderd en kan terugval worden voorkomen. Om deze initiatieven te ondersteunen organiseert Coöperatie VGZ, samen met MIND, de ‘GGZ Herstelspecial’: alle GGZ zorgaanbieders dragen van elke gedeclareerde Diagnose Behandel Combinatie één euro af. De opbrengst wordt jaarlijks besteed aan een aantal herstelinitiatieven. 

Winnaar Zinnige Zorg Award 2021: IkHerstel-app

Sneller herstellen na een operatie

VerpleegThuis - winnaar 2018
VerpleegThuis faciliteert zorg aan huis voor mensen met een verpleeghuis indicatie.
Breast Clinic - winnaar 2017
Patiëntes krijgen binnen een dag te horen of ze borstkanker hebben of niet. 
Keer Diabetes om - winnaar 2016
Programma waarbij de patiënt, onder professionele begeleiding, in zes maanden werkt aan een nieuwe, goede leefstijl. 

Meer over Zinnige Zorg

Onze visie op de zorg

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam