Wijziging inkoopbeleid 2022

Ingangsdatum voor overeenkomsten 2022 gewijzigd

12-08-2021
In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Proces zorginkoop’ vermeld dat voor nieuwe praktijken, die starten ná 31 juli 2021 en in aanmerking komen voor een overeenkomst Tandprothetische zorg 2022 en/of Implantologie 2022, een overeenkomst voor 2022 ingaat op de eerste dag van de maand nadat de overeenkomst retour is ontvangen. Aangezien dit technisch niet mogelijk is in het Zorginkoopportaal van VECOZO wordt de eerder gecommuniceerde ingangsdatum gewijzigd. De overeenkomsten voor 2022 gaan daarom met terugwerkende kracht in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst ondertekend retour is ontvangen, maar op zijn vroegst op 1 januari 2022. Dit geldt ook voor de overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2020-2022.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Bent u een nieuwe praktijk gestart na 31 juli 2021? En vraagt u bijvoorbeeld op 6 januari 2022 een overeenkomst Implantologie 2022, Tandprothetische Zorg 2022 of een overeenkomst Angst, sedatie en narcose 2020-2022 aan én wordt deze ondertekend? Dan gaat de overeenkomst met terugwerkende kracht in per 1 januari 2022.

Let op: vraagt u een overeenkomst voor contractjaar 2022 voor 1 januari 2022 aan en wordt deze nog voor die tijd ondertekend? Dan gaat de overeenkomst uiteraard wel gewoon pas per 1 januari 2022 in.

Wijziging inkoopbeleid 2022

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid voor 2022 en is te vinden in het hoofdstuk ‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam