Overeenkomst Angst, sedatie en narcose

De overeenkomst voor Angst, sedatie en narcose loopt per 31 december 2019 af. Voor 2020 bieden wij centra voor mondzorg een nieuwe overeenkomst aan. In deze overeenkomst stimuleren we met prijs- en volumeafspraken zinnige zorg.

Contracteringsproces en criteria (centra voor mondzorg)

Voor 2020 contracteren wij op basis van het huidige gecontracteerde zorgaanbod en het gerealiseerde volume in 2018.

Indien een mondzorgcentrum in aanmerking wil komen voor een overeenkomst overeenkomst Angst, sedatie en narcose dient het aan onderstaande eisen te voldoen:

 • Er is een positief visitatierapport van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Het centrum werkt met een anesthesioloog die lid is van de NVA
 • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ambulancedienst of een ziekenhuis voor het eventuele vervoer naar het ziekenhuis
 • Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ziekenhuis in de nabijheid van het centrum voor de eventuele opvang van patiĆ«nten
 • Het centrum dat gebruikmaakt van (lachgas) sedatie is hiervoor gecertificeerd door het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) of de BT Academy in samenwerking met SBBT
 • Bij de behandeling van kinderen is de tandarts een erkend tandarts-pedodontoloog, een tandarts-gehandicaptenzorg of een tandarts-angstbegeleiding

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Wat houdt (vanaf 2020) het 5-minuten tarief voor algehele anesthesie precies in?
  Vanaf 2020 wordt prestatiecode 'A20' in eenheden van 5 minuten in rekening gebracht. Hierbij rekent u alleen de tijd dat de patiënt onder algehele anesthesie is (inclusief inleiden & wakker worden).
 • Wat zijn - binnen de overeenkomst - de richtlijnen voor toepassing van narcose?

  Voor 2020 bieden wij centra voor mondzorg een nieuwe overeenkomst Angst, sedatie en narcose aan. Deze overeenkomst is erop gericht dat patiënten hun tandartsangst overwinnen, bij voorkeur zonder toepassing van narcose. Indien een praktijk wel narcose toepast, moet het voldoen aan de richtlijn anesthesie voor kleine locaties. Daarnaast is de richtlijn van de VBTGG leidend in het behandelplan van de patiënt.

 • In de overeenkomst staat een gemiddelde behandelduur vermeld, hoe monitort VGZ hierop?

  Wij beoordelen na een jaar de gemiddelde behandelduur per patiënt. Het beoordelen van de gemiddelde behandelduur per patiënt heeft vooral tot doel dat patiënten niet langer onder narcose worden behandeld dan noodzakelijk.

Overeenkomst (digitaal) aanvragen

Wilt u een overeenkomst Angst, sedatie en narcose aanvragen?
Dan kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van ons speciale webformulier. Wij zetten dan een vragenlijst voor u klaar in VECOZO. Nadat u deze vragenlijst in VECOZO heeft ingevuld, ontvangt u van ons nadere berichten over het contracteringsproces.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord