Bijzondere orthodontie (F***B-codes)

Een behandeling in het kader van Bijzondere Orthodontie kan alléén vergoed worden vanuit de basisverzekering wanneer hiervoor een machtiging aanwezig is. Het gaat hier om F***B-prestatiecodes. Wanneer u een machtiging aanvraagt, zijn er een aantal minimale vereisten waaraan uw aanvraag dient te voldoen. Deze zijn afhankelijk van de aard van de behandeling. Daarnaast is het belangrijk om de juiste aanvullende informatie aan te leveren om de aanvraag compleet te maken. Hieronder ziet u wat de minimale vereisten zijn en welke informatie wij daarnaast noodzakelijk achten om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Bijzondere orthodontie (F***B-codes)

 • Wij stellen een aantal eisen aan de behandeling, voordat wij hier een machtiging voor kunnen afgeven. Uiteindelijk zal een medisch adviseur vaststellen of de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed zal worden vanuit de basisverzekering. Er zijn een aantal minimale vereisten waaraan uw aanvraag dient te voldoen:
  • U bent een van de volgende zorgverleners en u voert de behandeling zelf uit: 
  • Een geregistreerd orthodontist
  • Een OK-geregistreerde tandarts
  • De verzekerde heeft een zeer ernstige afwijking in de groei of ontwikkeling van het gebit, met een zeer ernstige functiestoornis. Dit wil zeggen dat deze afwijking in ernst vergelijkbaar moet zijn met schisis én dat er medebehandeling/medediagnostiek van een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is. Hiermee wordt kaakchirurgie bedoeld. Raadpleeg het Vademecum Mondzorg voor meer informatie.
  • Doet u een aanvraag in verband met agenesieën? De basisverzekering vergoed de orthodontische behandeling alleen wanneer aan de volgende 3 eisen voldaan wordt:
   • het functioneren van het gebit is ernstig verstoord, én
   • er is sprake van agenesie van vier of meer blijvende gebitselementen in één kaak, dan wel twee of meer gebitselementen in één kwadrant. De verstandskiezen worden hierbij níet meegerekend, én
   • er is sprake van een interdisciplinaire behandeling.
  • Doet u een aanvraag in verband met een van onderstaande afwijkingen?
   Dan dient een osteotomie onderdeel van de behandeling te zijn, te weten:
  • Een klasse II kaakrelatie met een SOB van 13 mm of meer
  • Een klasse III kaakrelatie met een SOB van –3,5 mm of meer
  • Een traumatische palatumbeet
  • De duur van de verlenging
  • Het resterende behandelplan
  • In het geval van een overname: Een kopie van de oorspronkelijke of laatste machtiging
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Röntgenfoto: OPT
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose 
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Informatie over de exacte afwijking
  • Relevante röntgenfoto’s en/of lichtfoto’s.
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Röntgenfoto’s: OPT én RSP
  • Verslag met behandelplan van de kaakchirurg
  • Eén van onderstaande:
  • Digitale of originele gebitsmodellen, óf
  • Foto’s van de originele gebitsmodellen, óf
  • Duidelijke intra-orale mondfoto’s waarop zichtbaar is dat er sprake is van een ernstige klasse III kaakrelatie
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Indien er een osteotomie gedaan wordt: Verslag van het behandelplan van de kaakchirurg
  • Röntgenfoto’s: OPT én RSP
  • Kleurenfoto’s: Intra-oraal en portret- en profielfoto’s
  • (Digitale) gebitsmodellen of foto’s van de originele gebitsmodellen

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Indien er een osteotomie uitgevoerd wordt: Verslag van het behandelplan van de kaakchirurg
  • Röntgenfoto’s: OPT én RSP
  • Duidelijke intra-orale mondfoto’s waarop zichtbaar is dat er sprake is van een zeer diepe beet met gingivaal of palatinaal trauma, met aantoonbare schade aan het parodontium.
  • Eén van onderstaande:
  • Digitale of originele gebitsmodellen, óf
  • Foto’s van de originele gebitsmodellen, waarbij ook een foto van de modellen in occlusie (vanaf dorsaal/palatinaal gefotografeerd)
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Indien er een osteotomie uitgevoerd wordt: Verslag van het behandelplan van de kaakchirurg
  • Röntgenfoto’s: OPT én RSP
  • Intra-orale mondfoto’s en gelaatsfoto’s
 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

  Digitale 3D gebitsmodellen kunt u als STL-bestanden (.stl) aanleveren via de berichtenbox van VECOZO. Raadpleeg ons handige stappenplan voor een duidelijke instructie.

  Indien u (nog) niet de mogelijkheid heeft om gebitsmodellen digitaal aan te leveren, kunt u de gips modellen sturen naar:

  Coöperatie VGZ
  t.a.v. Team Machtigingen Mondzorg
  Postbus 25150
  5600 RS EINDHOVEN


  Gipsmodellen dienen voorzien te zijn van de volgende gegevens:

  • Volledige voor- en achternaam van de verzekerde
  • Geboortedatum van de verzekerde
  • Klantnummer
  • VECOZO-kenmerk van de bijbehorende aanvraag

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam