Doorlooptijd DBC's en producten

Aangezien per 1 januari 2022 het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd, zijn er landelijke afspraken gemaakt voor de verwerking en bekostiging van DBC’s en producten die zijn geopend in 2021 en doorlopen in 2022. Op basis van onderstaande afbeelding/schematische weergave geven we u hier graag meer uitleg over.

Schematische weergave doorlooptijd

Zoals u in de afbeelding kunt zien, zijn de kalenderjaren 2021 en 2022 opgeknipt in een zestal delen (deel ‘A’ t/m ‘F’). Delen E en F zijn niet van toepassing in het kader van deze wijziging, want vanaf 1 januari 2022 wordt de zorg gedeclareerd conform zorgprestatiemodel.

 • Deel A: heeft betrekking op de DBC’s en producten die zijn geopend in 2020
 • Deel B: heeft betrekking op alle geopende en gesloten DBC’s en producten in 2021
 • Deel C: heeft betrekking op alle geopende DBC’s en producten die nog doorlopen in 2022
 • Deel D: heeft betrekking op alle geopende DBC’s en producten van deel C welke nog niet voltooid zijn in 2021 en dus doorlopen in 2022
 • Deel E: is gelijk aan deel B en valt volledig in 2022 en daarom niet relevant in het kader van deze wijziging
 • Deel F: is gelijk aan deel C en valt volledig in 2022 en daarom niet relevant in het kader van deze wijziging

Voor de DBC’s en producten die in deel D vallen, is besloten om deze op 31 december 2021 te sluiten.

Praktijkvoorbeeld doorlooptijd

Een cliënt heeft iedere week één behandelsessie. Na 40 weken is de behandeling afgerond. U opent de DBC op 1 januari 2021. U sluit de DBC in week 40 2021. Deze DBC valt in dus in deel 'B'.

Eenzelfde soort cliënt heeft iedere week één behandelsessie. Na 40 weken is de behandeling afgerond. U opent de DBC in week 40 2021. De eerste 12 sessies vallen dus in deel 'C' en vallen onder uw omzetplafond voor 2021.

Op 31 december 2021 wordt de geopende DBC afgesloten. Dat betekent dat de volgende 28 behandelsessies in 2022 (deel D) vallen. Deze sessies (of consulten in de nieuwe systematiek) kunt u in 2022 declareren op basis van de nieuwe bekostigingssystematiek en zijn geen onderdeel van het omzetplafond 2021.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam