Zorgprestatiemodel

In 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuwe bekostigingssystematiek voor de geestelijke gezondheidszorg met eenvoudige regels, duidelijke nota’s en eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. Om de benodigde voorbereidingen te treffen en uitleg te geven, hebben we voor u veelgestelde vragen en antwoorden onder elkaar gezet.

Op deze pagina vindt u:

Nuttige webinars over het zorgprestatiemodel terugkijken?

Heeft u de webinars over het zorgprestatiemodel gemist? Op zorgprestatiemodel.nl vindt u allerlei nuttige informatie en kunt u webinars live terugkijken!

Veelgestelde vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden. Dit overzicht wordt minimaal tweewekelijks bijgewerkt op basis van vragen die we van zorgaanbieders ontvangen.

Let op: deze informatie is uitsluitend bedoeld voor alle ‘digitaal’ gecontracteerde zorgaanbieders in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). Het betreft informatie voor zorgaanbieders met (één van) de volgende contracten:

 • Individuele overeenkomst GGZ
 • Groepsovereenkomst GGZ
 • Instellingsovereenkomst GZZ
 • Digitaal plus overeenkomst GGZ
 • Wanneer wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd?

  Het zorgprestatiemodel wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. 
 • Voor wie/welk soort behandelingen geldt het zorgprestatiemodel?

  Het zorgprestatiemodel geldt voor zowel GB-GGZ als voor gespecialiseerde GGZ.
 • De benodigde voorbereidingen ten aanzien van de invoering van het zorgprestatiemodel zijn van invloed op het contractaanbod voor 2021. Wat als ik het contractaanbod voor 2021 al geaccepteerd heb?

  Dan ontvangt u van ons een nieuw contractaanbod in VECOZO. Dit nieuwe contractaanbod staat na 12 oktober voor u klaar in VECOZO. Wij vragen u vriendelijk om dit nieuwe contractaanbod binnen 2 weken in behandeling te nemen. Het oude contractaanbod wordt vervolgens automatisch ingetrokken.
 • Wat zijn de gevolgen ten aanzien van het zorgkostenplafond in 2021?

  Dit is verschillend voor vrijgevestigde aanbieders en instellingen. 

  Vrijgevestigde aanbieders

  Voor vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken met een AGB-code beginnend met ‘03’ en ‘94’ is op landelijk niveau besloten dat het omzetplafond voor 2021 niet wijzigt.

  Instellingen

  Voor instellingen is besloten om het omzetplafond voor 2021 wel aan te passen. Deze aanpassing heeft betrekking op de DBC's en producten die zijn geopend in 2021, maar gerealiseerd worden in 2022.

  Bekijk voor meer informatie het voorbeeld 'Doorlooptijd DBC's en producten'.

 • Ik heb een instellingsovereenkomst en door de komst van het zorgprestatiemodel wordt mijn omzetplafond voor 2021 aangepast. Waar is de aanpassing van het zorgkostenplafond op gebaseerd?

  Voor de DBC’s en producten die geopend worden in 2021, maar gerealiseerd worden in 2022, is besloten om uw omzetplafond voor 2021 aan te passen. Om de aanpassing van het omzetplafond vast te stellen, wordt de formule  omzetplafond 2021 X schoningspercentage gehanteerd. Deze werkwijze is op landelijk niveau tussen zorgverzekeraars overeengekomen.

  Hoe is het schoningspercentage vastgesteld?

  Het schoningspercentage dat is gebruikt om uw omzetplafond voor 2021 aan te passen, is vastgesteld aan de hand van een aantal stappen:

  Stap 1: Eerst is de totale omzetwaarde bepaald door de gedeclareerde prestaties van uw instelling van 2018 te vermenigvuldigen met 100% van het tarief 2020. Het gaat hierbij om de declaraties geopend in 2018 en gesloten in zowel 2018 als 2019.

  Stap 2: Vervolgens is het deel bepaald van de totale omzetwaarde uit stap 1 dat in kalenderjaar 2018 door uw instelling is geleverd (delen: B en C). Dit is als volgt gebeurd:

  • We hebben per declaratieregel van schadejaar 2018 de doorlooptijd en de startmaand van de DBC of de prestatie GB-GGZ berekend.
  • We hebben op basis van openingsdatum en sluitingsdatum het percentage van de doorlooptijd van de DBC of GB-GGZ prestatie dat in kalenderjaar 2018 viel berekend.
  • We hebben o.b.v. het type instelling, de productcode, het type DBC (initieel of vervolg) en de startmaand van de DBC, het percentage van de doorlooptijd van de behandeling dat daadwerkelijk in 2018 is geleverd gekoppeld aan het door de NZa vastgestelde percentage van de behandelminuten en vermenigvuldigen dit met de totale tijd van de prestatie.
  • We hebben o.b.v. het aantal minuten uit punt 3 de nieuwe prestatie afgeleid volgens de afleidingsregels voor de DBC en de prestaties GB-GGZ.
  • We hebben per prestatie het bijbehorende tarief van schadejaar 2020 eraan gekoppeld.

  Stap 3: We hebben een schoningspercentage voor de behandelcomponent G-GGZ en GB-GGZ berekend, door de omzetwaarde van stap 2 af te zetten tegen de omzetwaarde van stap 1.

 • Ik heb een instellingsovereenkomst en door de komst van het zorgprestatiemodel wordt mijn omzetplafond voor 2021 aangepast. Hoe wordt dit aangepast in mijn vragenlijst/contractaanbod voor 2021?

  Vanwege de invoering van het zorgprestatiemodel, is het omzetplafond voor 2021 naar beneden bijgesteld. Op 12 oktober is het nieuwe zorgkostenplafond verwerkt in uw vragenlijst of in uw contractaanbod. Afhankelijk van de fase van contractering waarin u zich bevindt, vragen wij van u de volgende actie te ondernemen:

  Heeft u het contractaanbod voor 2021 vóór 12 oktober al geaccepteerd?*

  Dan heeft u op 12 oktober een nieuw contractaanbod in VECOZO ontvangen. Wij vragen u vriendelijk om dit nieuwe contractaanbod binnen 2 weken te accepteren. Het oude contractaanbod wordt vervolgens automatisch ingetrokken.

  Heeft u vóór 12 oktober de vragenlijst ingevuld en bevestigd, maar het contractaanbod voor 2021 nog niet geaccepteerd?*

  Dan hebben wij het oude contractaanbod in VECOZO ingetrokken. Wij hebben daarnaast een nieuw contractaanbod klaargezet met een aangepast zorgkostenplafond en hetzelfde tariefpercentage als resultaat van de reeds ingevulde vragenlijst. Dit nieuwe contractaanbod staat sinds 12 oktober voor u klaar in VECOZO. Wij vragen u vriendelijk om dit nieuwe contractaanbod binnen 2 weken te accepteren.

  Heeft u de vragenlijst nog niet (volledig) ingevuld of nog niet bevestigd?

  Dan vragen wij u de vragenlijst pas na 12 oktober volledig in te vullen en bevestigen. De wijzigingen in het aangeboden zorgkostenplafond zijn na deze datum doorgevoerd.

  *In artikel 9 van de overeenkomst GB-GGZ en artikel 11 van de overeenkomst voor gespecialiseerde GGZ kunt u de geldende afspraken ten aanzien van de invoering van het zorgprestatiemodel nalezen.
 • Wat gebeurt er als ik het nieuwe voorstel niet accepteer?

  Wij wijzen u in dit verband op artikel 11, lid 2, sub b van de door u reeds geaccepteerde of de nog voorgestelde overeenkomst. Deze bepaling maakt het mogelijk dat wij – als gevolg van de invoering van het Zorgprestatiemodel – het zorgkostenplafond eenzijdig aanpassen zonder dat dit opnieuw wordt overeengekomen en vastgelegd in VECOZO. Met ingang van 12 oktober jl. is het geschoonde zorgkostenplafond het uitgangspunt bij een eventuele toekomstige afrekening geworden. Echter, voor een overzichtelijke administratieve vastlegging, willen we u toch verzoeken het voorstel van 12 oktober jl. te accepteren in VECZOZO.
Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord