Zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel is sinds 1 januari 2022 de bekostigingssystematiek voor GGZ. Op deze pagina vindt u informatie over het zorgprestatiemodel, de overgangsregeling en het aanvragen van een voorschot.

 Het zorgprestatiemodel: duidelijk en eerlijk

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor GGZ en forensische zorg. U declareert niet meer per traject, maar per afspraak of behandeling. Dit zorgt voor eenvoudige regels, duidelijkere nota's voor cliënten, eerlijke vergoedingen en minder administratie.

Het zorgprestatiemodel wordt landelijk ingevoerd. Daarom vindt u belangrijke, algemene informatie op de website zorgprestatiemodel.nl. Om u te ondersteunen is de Handreiking Implementatie Zorgprestatiemodel ontwikkeld. Hierin leest u onder andere wat de belangrijkste kenmerken van het zorgprestatiemodel zijn en welke processen er geraakt kunnen worden binnen uw praktijk of instelling.

 Afsluitreden 22 als overgangsregeling

Op 31 december 2021 zijn alle DBC's en producten in de GGZ administratief afgesloten. Om de overgang naar het zorgprestatiemodel soepel te laten verlopen, is er een overgangsregeling ingesteld: afsluitreden 22 'Overgang naar zorgprestatiemodel'. 

U gebruikt afsluitreden 22 wanneer:

 • Prestaties en producten worden afgesloten vanwege de overgang naar het zorgprestatiemodel
 • De behandeling doorloopt in 2022

U  gebruikt afsluitreden 22 niet wanneer:

 • De behandeling om zorginhoudelijke redenen wordt afgesloten, gebruik in dat geval de gebruikelijke afsluitreden 

Meer informatie over de overgangsregeling vindt u op de website van de NZa.

 Veelgestelde vragen en antwoorden

Deze vragen zijn bedoeld voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders. Handmatig gecontracteerde zorgaanbieders kunnen bij vragen contact opnemen met hun zorginkoper.

 • Het zorgprestatiemodel geldt voor zowel GB-GGZ als voor gespecialiseerde GGZ.
 • Ja, groepsconsulten, verblijfsdagen, toeslagen en overige prestaties vallen (net als reguliere consulten) onder alle settings.
 • Dit verschilt voor vrijgevestigde aanbieders en instellingen. 

  Vrijgevestigde aanbieders

  Voor vrijgevestigde zorgaanbieders en groepspraktijken met een AGB-code beginnend met ‘03’ en ‘94’ is op landelijk niveau besloten dat het zorgkostenplafond voor 2021 niet wijzigt.

  Instellingen

  Voor instellingen is besloten om het zorgkostenplafond voor 2021 wel aan te passen. Deze aanpassing geldt voor de DBC's en producten die zijn geopend in 2021, maar gerealiseerd zijn in 2022.

  Bekijk voor meer informatie het voorbeeld 'Doorlooptijd DBC's en producten'.

 • Voor de DBC’s en producten die zijn geopend in 2021, maar zijn gerealiseerd
  in 2022, wordt het zorgkostenplafond van 2021 aangepast. Hiervoor wordt de formule omzetplafond 2021 x schoningspercentage gehanteerd. Deze werkwijze is op landelijk niveau door zorgverzekeraars vastgesteld.

  Hoe wordt het schoningspercentage bepaald?

  Om het schoningspercentage voor uw zorgkostenplafond te bepalen, volgen we onderstaande stappen: 

  Stap 1: Uw omzetwaarde wordt bepaald
  Hiervoor worden de gedeclareerde prestaties van uw instelling van 2018 vermenigvuldigd met het tarief van 2020. Het gaat hierbij om de declaraties geopend in 2018 en gesloten in zowel 2018 als 2019.

  Stap 2: Van de omzetwaarde wordt het deel bepaald dat in 2018 door uw instelling is geleverd
  Dit gebeurt als volgt:

  • Per declaratieregel van schadejaar 2018 wordt de doorlooptijd en de startmaand van de DBC of de prestatie GB-GGZ berekend.
  • Op basis van de openingsdatum en sluitingsdatum wordt het percentage van de doorlooptijd van de DBC of GB-GGZ prestatie berekend dat in kalenderjaar 2018 viel.
  • Op basis van het type instelling, de productcode, het type DBC (initieel of vervolg) en de startmaand van de DBC wordt berekend welk percentage van de doorlooptijd van de behandeling dat daadwerkelijk in 2018 is geleverd, gekoppeld aan het door de NZa vastgestelde percentage van de behandelminuten. Dit wordt vermenigvuldigd met de totale tijd van de prestatie.
  • Op basis van het aantal minuten uit het vorige punt wordt de nieuwe prestatie afgeleid. Dit  gebeurt volgens de afleidingsregels voor de DBC en de prestaties GB-GGZ.
  • Aan de prestaties wordt het bijbehorende tarief van schadejaar 2020 gekoppeld.

  Stap 3: Het schoningspercentage voor de behandelcomponent G-GGZ en GB-GGZ wordt berekend
  Dit wordt gedaan door de omzetwaarde stap 2 af te zetten tegen de omzetwaarde van stap 1.

 • Sinds 12 oktober 2022 is het geschoonde zorgkostenplafond het uitgangspunt bij een eventuele afrekening van het zorgkostenplafond. Volgens onze overeenkomst (artikel 11, lid 2, sub b) mogen we het zorgkostenplafond eenzijdig aanpassen  als gevolg van de invoering van het zorgprestatiemodel. Hiervoor hoeft u de overeenkomst niet opnieuw te accepteren. Voor een overzichtelijke administratie vragen we u wel om het contractaanbod van 12 oktober te accepteren in VECOZO. 
 • Om inzicht te krijgen in de effecten van het zorgprestatiemodel op u als zorgaanbieder, worden er simulaties uitgevoerd. De informatie uit de simulatie levert u vervolgens aan bij de NZa en bij zorgverzekeraars.

  In het nieuwsbericht van zorgprestatiemodel.nl leest u waarom en hoe u de informatie uit de simulatie aanlevert. De informatie over de simulatie kunt u bij ons aanleveren via digitalecontracteringggz@vgz.nl.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam