Cessieverbod en strikter betaalbeleid

Om u en uw cliënten zo goed mogelijk te informeren over het cessieverbod en het striktere betaalbeleid vindt u hieronder de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Wij streven ernaar om de zorg in Nederland goed, toegankelijk en betaalbaar te houden voor onze verzekerden. Ook hebben we de wettelijke en maatschappelijke taak om de doelmatigheid van de zorg te garanderen. Die taak betekent ook dat we administratie- en organisatiekosten zo laag mogelijk houden. Daarom hebben we per 1 januari 2020 het cessieverbod ingevoerd. Dit kan gevolgen hebben voor de declaraties die u indient.
 • Met het invoeren van het cessieverbod kan de verzekerde zijn recht op vergoeding door de zorgverzekeraar niet overdragen aan een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
 • Wij kunnen declaraties alleen rechtstreeks verwerken wanneer zorgaanbieders zonder (zorginkoop)overeenkomst voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Onberispelijk gedrag

  De zorgaanbieder en diens bestuurders dienen van onberispelijk gedrag te zijn. Daaronder verstaan we onder andere maar niet uitsluitend dat de zorgaanbieder:

  • Financieel gezond beleid voert conform de verplichtingen uit Boek 2 afdeling 9 Burgerlijk Wetboek waarbij ook de jaarrekening van het afgelopen jaar is gedeponeerd en een accountantsverklaring aanwezig is.
  • Niet betrokken is bij klachten en/of meldingen en/of aantekeningen in rapporten bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
  • Niet betrokken is bij procedures (rechtspraak, arbitrage, bindend advies etc.) in verband met fraude of vermoedens van fraude of bij andere gebeurtenissen die de eer en goede naam van de zorgverzekeraar nadelig zouden kunnen beïnvloeden.

  2. Verslavingszorg of jaartotaal aan declaraties onder de omzetdrempel van € 200.000

  De geleverde zorg op de declaratie voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding op grond van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden van de verzekerde (waaronder eisen van doelmatigheid) en heeft betrekking op verslavingszorg, óf heeft (ook) betrekking op andere ggz-zorg waarbij het totaalbedrag van betaalde declaraties aan de zorgaanbieder door VGZ in het voorgaande (peil)jaar (2023) niet het bedrag van € 200.000 oversteeg. 

  3. Goedkeuring declaratie door verzekerde

  De verzekerde stemt in met de geleverde zorg zoals vermeld op de (in te dienen) declaratie en met de declaratieverwerking door de zorgaanbieder ten behoeve van de verzekerde. De zorgaanbieder levert op eerste verzoek van VGZ onverwijld bewijs van vorenbedoelde instemmingen.

 • Meer informatie over de voorwaarden en voordelen leest u op overeenkomsten.
 • Om uw cliënten te helpen, kunt u ze adviseren onze ‘Zorgzoeker’ te raadplegen. Op deze website zien uw cliënten in één oogopslag alle zorgaanbieders waarmee we een overeenkomst hebben. Lukt het uw cliënten niet zelf om een gecontracteerde zorgaanbieder te vinden? Dan kunnen zij ook altijd telefonisch contact opnemen met onze Zorgadviseurs (afdeling Zorgadvies en Bemiddeling), te bereiken via telefoonnummer 088 131 16 11.
 • Alleen wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan kunt u rechtstreeks blijven declareren bij ons.

 • Uw cliënten, onze verzekerden kunnen declaraties online of per post bij ons declareren. Als uw cliënt de declaratie online indient, ontvangt hij/zij het bedrag dat wij vergoeden binnen 6 werkdagen op hun bankrekening. Dient uw cliënt de declaratie per post in? Dan ontvangt hij/zij het bedrag binnen 10 werkdagen. Wij betalen uw cliënt conform de polisvoorwaarden.
 • Als u geen bericht heeft gehad, maar al wel declareert bij VGZ via VECOZO, dan voldoet u volgens onze informatie aan de gestelde voorwaarden en mag u nog rechtstreeks bij ons declareren.

Heeft u een andere vraag over het cessieverbod en strikter betaalbeleid?

Heeft u na het lezen van de veelgestelde vragen nog een andere vraag? Laat het ons weten via dit webformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam