Preferentiebeleid

Wij willen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft en dat geneesmiddelen onder gelijke voorwaarden worden aangeboden. Om dit te bereiken, voeren we een preferentiebeleid (voorkeursbeleid) op geneesmiddelen.

Aanwijzing preferente middelen

Wij wijzen preferente geneesmiddelen vaak aan via een offerteprocedure. Periodiek kunnen zorgaanbieders dan een vertrouwelijk prijsaanbod doen op geneesmiddelen die in een offerteprocedure zijn opgenomen. Wij wijzen niet alleen preferente geneesmiddelen aan op basis van offertetrajecten. Wij kunnen op meerdere manieren tot een aanwijzing van preferente geneesmiddelen komen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gericht met één of enkele zorgaanbieders in overleg treden om een afspraak te maken. Ook staat het zorgaanbieders vrij om ons met een voorstel te benaderen. Onder zorgaanbieders van geneesmiddelen verstaat VGZ leveranciers van geneesmiddelen met een vergunning op grond van artikel 18 Geneesmiddelenwet.

Medische noodzaak

Het kan gebeuren dat een patiënt niet goed op een medicijn reageert. De voorschrijvend arts kan dan ‘medische noodzaak' op het recept vermelden. Twijfelt u aan de medische noodzaak? Bijvoorbeeld omdat de patiënt het geneesmiddel nog niet eerder heeft gebruikt? Dan dient u contact op te nemen met de betreffende arts. In gezamenlijkheid kunt u besluiten of het medisch verantwoord is het preferente geneesmiddel af te leveren.

Informatie voor uw patiënten

Wij informeren patiënten over het preferentiebeleid op de websites van onze merken. Met behulp van deze balieflyer kunt u uw patiënten naar onze website verwijzen. Daarnaast geven wij in een patiëntenfolder uitleg over het preferentiebeleid. Deze folder kunt u hier bestellen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Als een door coöperatie VGZ als preferent aangewezen geneesmiddel niet leverbaar is, kunt u uitwijken naar een ander generiek geneesmiddel. Dit alternatief kunt u rechtstreeks declareren bij ons. Let op: conform onze overeenkomst, dient u in uw declaratie 'Toelichting declaratiepost middel' (rubriek 432 in AP standaard 304/305 versie 8.0) te vullen met één van de volgende, mogelijke waarden: 

  • 02 = Aanspraak, niet preferent middel geleverd wegens logistieke noodzaak;
  • 03 = Aanspraak, niet preferent middel wegens medische noodzaak;
  • 11 = Zelfzorgmiddel, niet preferent middel geleverd wegens logistieke noodzaak;
  • 12 = Zelfzorgmiddel, niet preferent middel geleverd wegens medische noodzaak.

  Als een geneesmiddel langere tijd niet leverbaar is, wordt het voor de betreffende periode uitgesloten in de profielbepaling.

 • Het preferentiebeleid helpt mee aan het betaalbaar houden van de zorg. De behaalde besparingen hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de premie minder hard is gestegen. Bovendien worden preferente geneesmiddelen voor alle verzekerden van VGZ (en haar labels) niet verrekend met het eigen risico. De bijbehorende terhandstellingskosten worden wel verrekend met het eigen risico.
 • De mate waaraan u voldoet aan ons preferentiebeleid telt mee in de profielbepaling van uw apotheek. Dat geldt ook voor de medicijnen in de weekleveringen. Wij vergelijken apotheken echter onderling met elkaar. Doordat alle apotheken hiermee te maken hebben, is er ten opzichte van andere apotheken geen sprake van een nadelig effect.
 • Wij versturen elke maand een nieuwsbrief aan alle gecontracteerde apotheken met daarin (o.a.) de laatste wijzigingen in het preferentiebeleid. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden aan het e-mailadres zoals het bij Vektis geregistreerd staat. Ontvangt u geen nieuwsbrief? Controleer dan uw e-mailadres bij Vektis en pas dit eventueel aan. Is uw e-mailadres bij Vektis correct? Controleer dan uw spam-folder. De reeds verstuurde nieuwsbrieven kunt u ook terug vinden op de webpagina 'Nieuws'.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam