Preferentiebeleid

Wij willen dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft en dat geneesmiddelen onder gelijke voorwaarden worden aangeboden. Om dit te bereiken, voeren we een preferentiebeleid (voorkeursbeleid) op geneesmiddelen.

Aanwijzing preferente middelen

Wij wijzen preferente geneesmiddelen vaak aan via een offerteprocedure. Periodiek kunnen zorgaanbieders dan een vertrouwelijk prijsaanbod doen op geneesmiddelen die in een offerteprocedure zijn opgenomen. Wij wijzen niet alleen preferente geneesmiddelen aan op basis van offertetrajecten. Wij kunnen op meerdere manieren tot een aanwijzing van preferente geneesmiddelen komen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gericht met één of enkele zorgaanbieders in overleg treden om een afspraak te maken. Ook staat het zorgaanbieders vrij om ons met een voorstel te benaderen. Onder zorgaanbieders van geneesmiddelen verstaat VGZ leveranciers van geneesmiddelen met een vergunning op grond van artikel 18 Geneesmiddelenwet.

Medische noodzaak

Medische noodzaak voor een niet-preferent middel ontstaat als een patiënt overgevoelig is voor een bepaalde hulpstof, of als een bepaalde hulpstof een onwenselijke snellere of juist tragere opname van de werkzame stof veroorzaakt. In principe bepaalt de arts de medische noodzaak voor een niet-preferent middel. Heeft een verzekerde nog nooit het preferente middel gebruikt? Dan vinden wij het onwaarschijnlijk dat de arts met zekerheid kan zeggen dat dit middel medisch onverantwoord is. In die gevallen verwachten wij dat u als apotheker om opheldering vraagt bij de arts. Bij substitutie van geneesmiddelen die onderling niet uitwisselbaar zijn door verschillen in biologische beschikbaarheid, dient u om zorginhoudelijke redenen eerst instemming van de voorschrijver en patiënt te verkrijgen.

Informatie voor uw patiënten

Wij informeren patiënten over het preferentiebeleid op de websites van onze merken. In onderstaande video geven wij patiënten uitleg over het preferentiebeleid. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Hoe gaat VGZ om met niet-leverbare geneesmiddelen?

  Als een door coöperatie VGZ als preferent aangewezen geneesmiddel niet leverbaar is, kunt u uitwijken naar een ander generiek geneesmiddel. Dit alternatief kunt u rechtstreeks declareren bij ons. Let op: conform onze overeenkomst, dient u in uw declaratie 'Toelichting declaratiepost middel' (rubriek 432 in AP standaard 304/305 versie 8.0) te vullen met één van de volgende, mogelijke waarden: 

  • 02 = Aanspraak, niet preferent middel geleverd wegens logistieke noodzaak;
  • 03 = Aanspraak, niet preferent middel wegens medische noodzaak;
  • 11 = Zelfzorgmiddel, niet preferent middel geleverd wegens logistieke noodzaak;
  • 12 = Zelfzorgmiddel, niet preferent middel geleverd wegens medische noodzaak.

  Als een geneesmiddel langere tijd niet leverbaar is, wordt het voor de betreffende periode uitgesloten in de profielbepaling.

 • Wat is het voordeel van het preferentiebeleid voor mijn patiënt?

  Het preferentiebeleid helpt mee aan het betaalbaar houden van de zorg. De behaalde besparingen hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de premie minder hard is gestegen. Bovendien worden preferente geneesmiddelen voor alle verzekerden van VGZ (en haar labels) niet verrekend met het eigen risico. De bijbehorende terhandstellingskosten worden wel verrekend met het eigen risico.
 • In mijn apotheek heb ik te maken met weekleveringen, waardoor het lastiger is om preferent af te leveren. Hoe gaat VGZ hiermee om?

  De mate waaraan u voldoet aan ons preferentiebeleid telt mee in de profielbepaling van uw apotheek. Dat geldt ook voor de medicijnen in de weekleveringen. Wij vergelijken apotheken echter onderling met elkaar. Doordat alle apotheken hiermee te maken hebben, is er ten opzichte van andere apotheken geen sprake van een nadelig effect.
 • Hoe blijf ik op de hoogte van de wijzigingen in het preferentiebeleid?

  Wij versturen elke maand een nieuwsbrief aan alle gecontracteerde apotheken met daarin (o.a.) de laatste wijzigingen in het preferentiebeleid. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden aan het e-mailadres zoals het bij Vektis geregistreerd staat. Ontvangt u geen nieuwsbrief? Controleer dan uw e-mailadres bij Vektis en pas dit eventueel aan. Is uw e-mailadres bij Vektis correct? Controleer dan uw spam-folder. De reeds verstuurde nieuwsbrieven kunt u ook terug vinden op de webpagina 'Nieuws'.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam