Preferentiebeleid

We willen dat geneesmiddelen voor iedereen beschikbaar blijven. Daarom kiezen we ervoor om geneesmiddelen te vergoeden met de beste prijs-kwaliteitverhouding en garantie voor levering. Dit noemen we het preferentiebeleid, ook wel voorkeursbeleid genoemd.

 Het preferentiebeleid in het kort:

De kwaliteit voor onze verzekerden staat voorop 

De kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid voor onze verzekerden staat voorop

Geen verschil in kwaliteit, wel in prijs 

Door het preferentiebeleid daalt de prijs van geneesmiddelen met 30 tot soms wel 90%

Helpt medicijnwissels te verminderen

We houden preferente geneesmiddelen zoveel mogelijk constant door de middelen voor minimaal 2 jaar aan te wijzen

Wijzigingen in de lijst preferente middelen

Gedurende het jaar kunnen wij geneesmiddelen toevoegen aan de lijst preferente middelen. Dit gebeurt wanneer we besluiten om het beleid te voeren op een werkzame stof die we nog niet hadden, bijvoorbeeld doordat het patent is verlopen. Ook kunnen we besluiten om een preferent middel uit de lijst te halen of te vervangen door een alternatief. Dit doen wij bijvoorbeeld wanneer een preferent middel langere tijd niet leverbaar is. Als er iets wijzigt in het preferentiebeleid zetten we dit overzichtelijk op een rij.

Uw patiënten informeren

We begrijpen dat uw patiënten vragen hebben over het preferentiebeleid. We helpen u graag op weg om uw patiënten te informeren. Bijvoorbeeld waar ze informatie kunnen vinden over ons beleid. En dat ze geen eigen risico hoeven te betalen over de preferente middelen.

 Belangrijke punten bij het kiezen van het preferente middel

Onderstaande punten nemen we mee in onze afweging om te bepalen of we een medicijn preferent aanwijzen.

Beweeg van rechts naar links

 Aantal patiënten

Het aantal patiënten die de werkzame stof gebruikt.

 Impact op patiënt

De gevolgen die het preferente middel heeft op de patiënt (gevoeligheid/ uitwisselbaarheid).

 Leverbaarheid

Hoe betrouwbaar is de leverancier geweest op het gebied van leverbaarheid.

 Besparing

De besparing die het oplevert als het geneesmiddel als preferent middel wordt aangewezen.

 Prijs

De prijs die de leverancier vraagt voor het geneesmiddel.

 Meer informatie over het preferentiebeleid:

 Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Voor onderstaande specifieke middelen hebben wij een aparte pagina gemaakt met veelgestelde vragen en antwoorden. Hopelijk staat uw vraag met het antwoord ertussen. 

 • Is een preferent middel niet leverbaar? Dan kunt u uitwijken naar een ander generiek geneesmiddel. U kunt dit alternatief rechtstreeks bij ons declareren.

  Let op: Heeft u een overeenkomst met ons? Vul dan in uw declaratie de 'Toelichting declaratiepost middel' (rubriek 432 in AP standaard 304/305 versie 8.0) met 1 van de volgende, mogelijke waarden:

  • 02 = Aanspraak, niet preferent middel geleverd wegens logistieke noodzaak
  • 03 = Aanspraak, niet preferent middel wegens medische noodzaak
  • 11 = Zelfzorgmiddel, niet preferent middel geleverd wegens logistieke noodzaak
  • 12 = Zelfzorgmiddel, niet preferent middel geleverd wegens medische noodzaak

  Is een preferent geneesmiddel langere tijd niet leverbaar? Dan wordt dit voor de betreffende periode uitgesloten in de profielbepaling.

 • Het preferentiebeleid helpt mee aan het betaalbaar houden van de zorg. De behaalde besparingen hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de premie minder hard is gestegen. Bovendien worden preferente geneesmiddelen niet verrekend met het eigen risico. De bijbehorende terhandstellingskosten worden wel verrekend met het eigen risico.

  Lees meer over hoe u uw patiënten kunt informeren over het preferentiebeleid.

 • Wij versturen elke maand een nieuwsbrief aan alle gecontracteerde apotheken met daarin (onder andere) de laatste wijzigingen in het preferentiebeleid. Deze nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden aan het e-mailadres zoals het bij Vektis geregistreerd staat. De verstuurde nieuwsbrieven kunt u ook terug vinden bij ons nieuws.

  • Ontvangt u geen nieuwsbrief? Controleer dan uw e-mailadres bij Vektis en pas dit eventueel aan.
  • Is uw e-mailadres bij Vektis correct? Controleer dan uw spam-folder.
 • We vragen apotheken om zoveel mogelijk preferente medicijnen af te leveren. Dat geldt ook voor de weekleveringen. Hierover kunt u afspraken maken met uw baxterleverancier. De mate waaraan u voldoet aan het preferentiebeleid in de weekleveringen telt niet mee in de profielbepaling van uw apotheek.

  Lees meer over de apotheekprofielen.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam