Veelgestelde vragen over de preferente aanwijzing van Levosert

Met ingang van 1 januari 2023 voeren we voor al onze merken een voorkeursbeleid op de hormoonspiraal Levosert. Na overleg met huisartsen, de LHV en het NHG hebben we echter besloten het voorkeursbeleid per 1 januari 2023 te wijzigen. Dit houdt in dat we het voorkeursbeleid regionaal en gefaseerd implementeren op basis van gezamenlijke ervaringen en afspraken. Alvorens het voorkeursbeleid landelijk wordt ingevoerd, onderzoeken we samen met een groep huisartsen wat er nodig is om vertrouwd te raken met (de plaatsing van) de hormoonspiraal van Levosert. Tot die tijd bepalen huisartsen dus zelf welk merk hormoonspiraal zij plaatsen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De afgelopen tijd kregen we veel vragen over ons voorkeursbeleid. We begrijpen deze vragen en geven graag extra uitleg.

 • ZI-nummer Naam geneesmiddel Fabrikant Ingangsdatum Einddatum
   17073928  LEVOSERT U.I.D.   Gedeon Richter  01-01-2023 31-12-2024 
 • Vanaf 1 januari 2023 geldt het voorkeursbeleid en wordt Levosert voor onze verzekerden vrijgesteld van het eigen risico.

  Aangezien we veel klachten en vragen ontvingen van huisartsen hebben - na overleg met huisartsen, belangen- en koepelorganisaties - besloten het voorkeursbeleid per 1 januari 2023 regionaal en gefaseerd te implementeren op basis van gezamenlijke ervaringen en afspraken. Dit houdt in dat we een project opstarten waarin we samen met een groep huisartsen willen ervaren en leren wat er nodig is om vertrouwd te raken met de hormoonspiraal Levosert.

  De uitkomsten van de regionale implementatie vormen het uitgangspunt voor de landelijke invoering van het voorkeursbeleid. Zodra deze uitkomsten er zijn, worden deze besproken met belangen- en koepelorganisaties en wordt er bepaald of en wanneer het voorkeursbeleid op landelijk niveau wordt ingevoerd. Uiteraard informeren we huisartsen hier tijdig over. Tot die tijd bepalen huisartsen dus zelf welk merk hormoonspiraal zij plaatsen.

 • Totdat het voorkeursbeleid mogelijk op landelijk niveau wordt ingevoerd, staat het huisartsen vrij om een andere hormoonspiraal te kiezen. Belangrijk is dat huisartsen het gewenste merk van de hormoonspiraal duidelijk op het recept vermelden. 

  Huisartsen die zich vertrouwd voelen om met de hormoonspiraal Levosert te werken, verzoeken we uiteraard wel om deze hormoonspiraal te plaatsen bij onze verzekerden. De hormoonspiraal van Levosert wordt vanaf 1 januari 2023 vrijgesteld van het eigen risico. Voordat Levosert als voorkeursmiddel werd aangewezen, werd geen enkele hormoonspiraal vrijgesteld van het eigen risico. Dus kiest een huisarts vanaf 1 januari 2023 voor het plaatsen van een andere hormoonspiraal? Dan verandert er niets voor patiënten.

 • De aanwijzing van de hormoonspiraal Levosert geldt tenminste tot en met 31 december 2024. Samen met de fabrikant zetten we in op een langdurige samenwerking. Dit voorkomt wisselingen in ons voorkeursbeleid.
 • Levosert heeft een Europese vergunning verkregen alvorens het in Nederland werd goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) als hybride middel voor intra-uterien gebruik. Deze vergunning is verkregen op basis van een gelijkwaardige beoordeling ten opzichte van andere merken hormoonspiralen. Daarnaast zijn er uitvoerige kwaliteitscontroles uitgevoerd die aantonen dat Levosert kwalitatief gelijkwaardig is aan vergelijkbare hormoonspiralen.
 • We voeren een voorkeursbeleid op medicijnen om kwalitatief goede zorg betaalbaar te houden, nu en in de toekomst. Van sommige medicijnen bestaan verschillende merken en varianten. Deze werken hetzelfde en hebben hetzelfde kwaliteitsniveau. We spreken met de fabrikant van het voorkeursgeneesmiddel een vertrouwelijke prijs af. Deze prijs is aanzienlijk lager dan de openbare prijs van het geneesmiddel. Hierdoor kunnen we de kosten voor farmaceutische zorg beheersbaar houden. 
 • De openbare prijzen van de Mirena en Levosert zijn nagenoeg gelijk. We maken echter vertrouwelijke prijsafspraken met fabrikanten van geneesmiddelen, zo ook met de fabrikant van Levosert. Deze prijsafspraken zorgen voor een flinke daling in de prijs van de hormoonspiraal. Deze daling in prijs kunnen wij inzetten om de zorgkosten van geneesmiddelen beheersbaar te houden. Naast de lagere (vertrouwelijke) prijs van de Levosert stellen we het middel ook vrij van het eigen risico. Dit doen wij voor alle voorkeursgeneesmiddelen.
 • Ja, de materiaalkosten van Levosert worden vrijgesteld van het eigen risico. De terhandstelling kosten van de apotheek worden niet vrijgesteld van het eigen risico.

  Voordat Levosert als voorkeursmiddel werd aangewezen, werd geen enkele hormoonspiraal vrijgesteld van het eigen risico. Dus kiest een huisarts vanaf 1 januari 2023 voor het plaatsen van een ander hormoonspiraal? Dan verandert er niets voor patiënten.

 • Het voorkeursbeleid voor de hormoonspiraal Levosert is van toepassing op de basisverzekering. Dat betekent dat de vrijstelling van het eigen risico geldt voor vrouwen tot 21 jaar en voor vrouwen vanaf 21 met een indicatie voor endometriose of menorragie. Is een patiënt aanvullend verzekerd? Dan worden alle hormoonspiralen vergoed en geldt er ook een vrijstelling van het eigen risico.
 • Uw patiënten/onze verzekerden hebben altijd de vrijheid om voor een ander merk hormoonspiraal te kiezen. Alle hormoonspiralen worden op basis van de geldende verzekeringsvoorwaarden vergoed, maar alleen Levosert wordt als voorkeursmiddel vanaf 1 januari 2023 vrijgesteld van het eigen risico. Voordat Levosert als voorkeursmiddel werd aangewezen, werd geen enkele hormoonspiraal vrijgesteld van het eigen risico. Dus kiest een huisarts vanaf 1 januari 2023 voor het plaatsen van een ander hormoonspiraal? Dan verandert er niets voor patiënten. Het is wel belangrijk dat huisartsen het gewenste merk van de hormoonspiraal duidelijk op het recept vermelden.

 • Ja, er is meer informatie en instructiemateriaal beschikbaar.

 • Voor medische vragen over het product, de toediening, een demopakket of het aanvragen van een (hands-on) training kunt u telefonisch (+32 456 17 47 28) of per e-mail contact opnemen met Gedeon Richter.

Heeft u nog vragen over het voorkeursbeleid?

Heeft u na het lezen van de veelgestelde vragen en antwoorden nog een vraag over het voorkeursbeleid? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam