Vergoedingen

Onze verzekerden hebben recht op vergoedingen van geneesmiddelen die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport zijn aangewezen. Daarnaast vergoeden wij, zoals benoemd in ons preferentiebeleid, van een aantal geneesmiddelen alleen de variant met de laagste prijs. Op deze pagina vindt u meer informatie over de vergoedingen van geneesmiddelen en oogpleisters.

 Lees meer over alle type vergoedingen

Afbouwmedicatie antidepressiva

Zet u apotheekbereidingen in bij de afbouw van een antidepressivum? Dan verwachten we dat u voorafgaand aan de terhandstelling controleert en toetst of voldaan wordt aan onze vergoedingsvoorwaarden.

Bij een positieve beoordeling dient u de declaratie-rechtstreeks in bij VGZ en niet bij de verzekerde.

We controleren achteraf of er sprake was van rationele farmacotherapie.

Apotheekbereidingen

Apotheekbereidingen zijn een bijzondere vorm van niet-geregistreerde geneesmiddelen. We vergoeden alleen apotheekbereidingen als:
 • er geen gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig geregistreerd geneesmiddel is uitgesloten van een vergoeding, én
 • de behandeling is aan te merken als rationele farmacotherapie

Geneesmiddelen besteld uit het buitenland

We maken bij declaraties onderscheid tussen geneesmiddelen besteld uit het buitenland bij leveringsproblemen en geneesmiddelen besteld uit het buitenland bij zeldzame indicaties.

Beide declaraties hebben verschillende voorwaarden. U leest er meer over op onderstaande informatiepagina.

Geneesmiddelen bij langdurig verblijf in het buitenland

In de meeste gevallen zijn geneesmiddelen verkrijgbaar in het buitenland. Uw patiënt kan de geneesmiddelen dan gewoon in het buitenland halen en bij ons declareren (op basis van de speciale polisvoorwaarden 'Buitenland'). Daarom raden we aan de standaardhoeveelheid af te leveren.

Wilt u toch meer meegegeven aan uw patiënt? Dan is er geen toestemming van ons nodig, maar vragen we u wel nadrukkelijk rekening te houden met de (declaratie-)regels.

Geregistreerde geneesmiddelen

Naast de geneesmiddelen die staan opgenomen in ons preferentiebeleid, vergoeden we alleen geneesmiddelen die door de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport zijn aangewezen als 'geregistreerde geneesmiddelen'.
U vindt deze lijst met geregistreerde geneesmiddelen in bijlage 1 van de Regeling Zorgverzekering. Voor een aantal geregistreerde geneesmiddelen geldt extra voorwaarden. Deze extra voorwaarden vindt u in bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering.

Oogpleisters voor gebruik bij amblyopie

De kosten voor deze oogpleisters kunnen bij ons gedeclareerd worden. 
 • Heeft u de basisovereenkomst ‘Farmaceutische zorg’?

  U declareert de kosten rechtstreeks bij ons via VECOZO. In Tabel 2 van de tariefbijlage bij uw basisovereenkomst leest u welk bedrag we aan u uitbetalen voor oogpleisters.
 • Heeft u geen overeenkomst met ons?

  U geeft uw patiënt de nota mee. Het bedrag dat we vergoeden aan de patiënt is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden. Lees meer over declareren voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Specifieke geneesmiddelen

Op onderstaande pagina vindt u specifieke informatie over de vergoedingen:

 • Anticonceptiva
 • MARIG (immuglobuline i.m.)
 • Vimpat
 • Indifferente zalven en crèmes 

Zelfzorggeneesmiddelen

We vergoeden zelfzorggeneesmiddelen indien deze chronisch gebruikt worden:

 • Er sprake is van een verwacht gebruik van minimaal 6 maanden per jaar
 • De eerste 15 dagen betaalt de verzekerde zelf

Maagzuurremmers

Maagzuurremmers worden uitsluitend bij chronisch gebruik vergoed uit de basisverzekering. Net als andere zelfzorgmiddelen, betaalt onze verzekerde de eerste 15 dagen zelf. Als de sterkte of werkzame stof van de gebruikte maagzuurremmer wordt gewijzigd hoeft de verzekerde niet nogmaals de eerste 15 dagen zelf te betalen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam