Specifieke geneesmiddelen

Hieronder vindt u een overzicht van specifieke geneesmiddelen. Per geneesmiddel vindt u meer informatie over de vergoedingen.

Anticonceptiva

We vergoeden anticonceptiva voor:

 • verzekerden tot 21 jaar
 • verzekerden vanaf 21 jaar bij endometriose of menorragie (bij bloedarmoede)
  Let op: dit wordt pas vergoed na goedkeuring van een machtigingsaanvraag

Wanneer er geen sprake is van deze specifieke aandoeningen, vergoeden wij anticonceptie vanaf 21 jaar vanuit de aanvullende verzekering. U kunt de declaraties altijd bij ons aanleveren. Een eventueel niet-verzekerd deel verrekenen wij zelf met onze verzekerde.

Voor anticonceptiva kan een preferent middel aangewezen zijn. Bij de profielbepaling worden enkel de regels die vanuit de basisverzekering vergoed zijn meegenomen in de berekening.

 Indifferente zalven en crèmes

We vergoeden alleen indifferente zalven en crèmes die:

 • staan opgenomen in het FNA (Formularium der Nederlandse Apothekers)
 • farmacotherapeutisch gebruikt worden bij een chronische huidaandoening volgens de vigerende farmaceutische behandelrichtlijnen van de beroepsgroep
Alle overige indifferente zalven en crèmes komen in principe niet voor vergoeding in aanmerking. Ook zalven en crèmes voor cosmetische toepassingen vergoeden wij niet.

 

Menselijk anti-rabiës immunoglobuline (MARIG)

Menselijk anti-rabiës immunoglobuline (MARIG) wordt als doorgeleverde bereiding geleverd door het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) aan de GGD of apotheek. Wij vinden dit rationele farmacotherapie en vergoeden MARIG daarom zonder toestemming vooraf.

U kunt voor de declaratie van dit middel gebruik maken van lokale code 97095010. Het commentaarrecord moet gevuld worden met de omschrijving van het geleverde geneesmiddel. Transport- en/of verzendkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Vimpat

Op Vimpat 150mg zit een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage hebben we tot 1 november 2022 vergoed. Dit deden we omdat veel artsen en apothekers uitweken naar de 50mg variant, waar geen eigen bijdrage op zit. Het is voor onze verzekerden bovendien makkelijker om 1 pil van 150mg te slikken, dan 3 pillen van 50mg.

Sinds 1 oktober 2022 zijn er alternatieve producten voor Vimpat 150mg op de markt gekomen zonder eigen bijdrage. Daarom vergoeden wij deze eigen bijdrage van Vimpat 150mg niet meer.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam