Health Impact Investeren

Aanjager van toekomstbestendige zorg

De zorg in Nederland is van hoog niveau. Verbeteringen zijn echter nodig om ervoor te zorgen dat zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijft. De personeelskrapte en de werkdruk in de zorg is hoog. Als coöperatie willen we actief bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Daarom zetten we met Health Impact Investeren in op bedrijven die op innovatieve wijze zorg toegankelijk en betaalbaar houden. We richten ons op een drie impactgebieden in de zorg.

Impactgebieden

Als coöperatie investeren we in drie impactgebieden waar de focus op ligt rondom het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg:

 1. Slimmere inzet van zorgverleners en zorgmiddelen 
  Dit kan gaan om interventies die tijd besparen voor zorgverleners, zodat er of minder mensen nodig zijn, de bestaande tijd van zorgverleners aan kerntaken kan worden besteed. Voorbeelden zijn oplossingen die administratieve druk verlichten of digitale triage uitvoeren. Dit kan ook gaan om het meer zuinig en verantwoord omgaan met zorgmiddelen zoals medicijnen en medische hulpmiddelen.
 2. Passende patiënt gedreven zorg
  Dit kan gaan om interventies die waardevol zijn voor de patiënt, meer zelfregie geven in hun zorgreis, een gidsfunctie bieden in het zorgaanbod, personalized medicine, digitale zelfhulp, zelfmonitoring digitale oplossingen in gegevensuitwisseling tussen zorgverleners maar ook tussen patiënt en zorgverlener.
 3. Gezondheidsverbetering bij zorggebruikers
  Dit kan gaan om interventies gericht op secundaire en tertiaire preventie gezondheid van zorgvragers te verbeteren en die leiden tot minder zorggebruik en minder zorginstroom. Ofwel het ecosysteem rondom de zorggebruiker (lotgenoten/mantelzorg/werkgever).
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam