Zorgcontractering 2024 voor groot deel rond

23-11-2023
In de media verschijnen berichten over de hoeveelheid zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben. Verzekerden maken zich zorgen of zij in 2024 wel bij hun zorgaanbieder terecht kunnen. Hoe zit het met de inkoop van zorg voor onze leden?   

Twee partijen 

Het contracteerseizoen is in volle gang. Een van de taken van zorgverzekeraars is het inkopen van zorg voor hun verzekerden. Bij het contracteren zijn twee partijen betrokken: zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De inkoop van zorg voor 2024 is uitdagend. Zorgaanbieders hebben te maken met hoge energiekosten, hogere lonen en een groeiende zorgvraag door de vergrijzin. In de contracten houden we daar rekening mee, terwijl het tegelijk belangrijk is om de premie voor 2024 betaalbaar te houden. 

40.000 contracten 

Coöperatie VGZ heeft met veel zorgaanbieders gesprekken gevoerd en contracten gesloten. Met een aantal aanbieders, vooral met de ziekenhuizen, zijn we nog in gesprek. We sluiten jaarlijks 40.000 contracten met zorgaanbieders. Slechts 0,2% van alle contracten betreft ziekenhuizen. Met veel zorgsoorten zoals huisartsenorganisaties, apothekers, fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties hebben we contractering vrijwel helemaal afgerond.  

Ziekenhuizen 

De onderhandelingen met ziekenhuizen zijn intensief. En dat is logisch omdat het om grote bedragen gaat. Als we akkoord zouden gaan met alle ingediende offertes, dan zouden de zorgkosten en de premiestijging fors toenemen. 98% van de ontvangen premies gaat immers naar de zorgkosten voor onze leden. We verwachten voor het einde van het jaar zo goed als alle contracten rond te hebben. In onze Zorgzoeker kunnen leden vinden met wie we al een contract hebben. We kunnen ons voorstellen dat verzekerden vragen hebben, maar ze kunnen ervanuit dat we er alles aan doen dat ze ook in 2024 bij alle ziekenhuizen terecht kunnen.
 

Goed om te weten 

 • Zolang de onderhandelingen lopen met een zorgaanbieder die in 2023 gecontracteerd was, zullen de kosten gewoon vergoed worden.
 • Als een behandeling in 2023 is gestart, valt deze onder de contractafspraken van 2023. Verzekerden krijgen de behandeling vergoed ook als deze doorloopt in 2024.  
 • Voor spoedgevallen en bevallingen kunnen leden altijd terecht in alle ziekenhuizen.  

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam