De leden van de Ledenraad

Dit zijn de huidige leden van de Ledenraad van Coöperatie VGZ. Zij vertegenwoordigen de verzekerden van VGZ en oefenen zo invloed uit op het beleid van hun zorgverzekeraar. Ieder lid heeft hiervoor zo zijn/haar eigen motivatie. 
Irma Austie
Irma Austie   (Malden)
“VGZ is al 50 jaar mijn zorgverzekering; ik voel me er mee verbonden. Als lid van de Ledenraad probeer ik op bescheiden niveau invloed uit te oefenen.”
Renske Baud
Renske Baud (IJmuiden)
“Zorg is van ons allemaal.”
Leo Bezemer
Leo Bezemer  (Hattem)
“Ik wil dat alle verzekerden bij de VGZ-familie, zinnige zorg krijgen. De één om een gezonde levensstijl te versterken, de ander die ziek is (soms langdurig of ernstig) weet dat VGZ naast je staat en er is. En je passende zorg krijgt.”
Sylvie Bogaerts
Sylvie Bogaerts (Eindhoven)
“Doordat ik als lid van de ledenraad Coöperatie VGZ gehoord wordt en verbaal sterk ben, kan ik samen met andere ledenraadsleden écht het verschil maken voor onder andere de kwetsbare leden.”
Joke Calis
Joke Calis (Nederhorst den Berg)
“Lid zijn van de Ledenraad van VGZ betekent voor mij: bijdragen aan een goede, complete verzekering, die ook betaalbaar is. Dat is met de stijgende zorgkosten en vergrijzing niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Daar zet ik mij graag voor in.”
Paul Clabbers
Paul Clabbers (Nootdorp)
“De zorg is van ons allemaal.”
Jan Daamen
Jan Daamen (Herten)
“Ik krijg als verzekerde in de Ledenraad de mogelijkheid mijn stem te laten horen in de dialoog met het bestuur. Daardoor kan ik invloed uitoefenen op beleid. En erop toezien dat het centrale ledenbelang daarin voldoende tot uitdrukking komt.”
Mark de Smet
Mark De Smet
“Binnen het zorgspeelveld meedenken en invloed uitoefenen op de strategie en beleid (van Coöperatie VGZ) vanuit de leden/verzekerden-bril.”
Gerry Degen Jansen
Gerry Degen-Jansen (Beers)

“Neem zelf de regie voor je gezondheid en laat VGZ je daarbij helpen.”

Richard Geevers
Richard Geevers (Middelburg)
“Mijn motivatie is om 'de complexe wereld van de zorg' een stukje eenvoudiger te maken zodat iedereen zelf kan zien en begrijpen hoe goed we het in Nederland geregeld hebben maar, het kan uiteraard altijd nog beter."
Krisje Hurkens
Krisje Hurkens (Elst)
“Ik vind het belangrijk om VGZ scherp te houden in hun rol als organisatie ten opzichte van de verzekerden. Dat betekent een lage prijs voor de verzekering, maar ook toegankelijke en goede zorg. Dit evenwicht bewaren in een complex stelsel, daar wil ik mijn bijdrage aan leveren.”
Evi Koster
Evi Koster              (Alphen aan den Rijn)
Mireille Kranendonk
Mireille Kranendonk (Assen)
“Met enthousiasme en gezonde nieuwsgierigheid vertegenwoordig ik de leden van coöperatie VGZ. De visie zinnige zorg en werken aan een gezonder Nederland is daarbij voor mij leidend.”
Wouter Meijer
Wouter Meijer (Rotterdam)
“Ik vind het van groot belang dat de inbreng van jonge verzekerden wordt gehoord bij een grote zorgverzekeraar als Coöperatie VGZ. Daar zet ik me voor in binnen de Ledenraad.”
Chantal Peijnenburg
Chantal Peijnenburg (Hintham)
“Ik zit in de Ledenraad om meer aandacht te vragen voor wat er speelt bij jongeren en jonge gezinnen.”
Ben Post
Ben Post (Veenendaal)
“Het werk in de Ledendraad inspireert me om voortdurend na te denken over de geweldig zorgverlening in ons land!”
Cicilia Rijsdijk
Cicilia Rijsdijk (Barendrecht)
“Ik sta voor een effectieve en doelmatige zorg voor ouderen.”
Ton Schakel
Ton Schakel (Kudelstaart)
Ger Sluman
Ger Sluman (Duiven)
“Omdat ik geïnteresseerd ben in de wijze waarop we de zorg in Nederland inrichten en ik mijn kennis en ervaring graag wil gebruiken om op te komen voor de belangen van alle leden.”
Carla Smedema
Carla Smedema (Driel)
“We leven in een prachtig land waarin solidariteit een belangrijk goed is. Als ledenraadslid vind ik het belangrijk om steeds aandacht te hebben voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg voor iedereen.”
Arian van Hoof
Arian van Hoof (Goirle)
"Als oud-zorgmedewerker weet ik wat klanten doormaken als zij ziek en herstellend zijn. Ik wil mijn ervaring en expertise inzetten om op beleidsniveau het denken vanuit het perspectief van de klant steeds onder de aandacht te brengen."
Alda van Zijl
Alda van Zijl-Hoek (Zoelmond)
“De leden van VGZ optimaal helpen met goede en zinnige zorg is heel belangrijk. Als onafhankelijk voorzitter ben ik verantwoordelijk het functioneren van de Ledenraad en overleg ik regelmatig met de RvB en de RvC om de goede samenwerking te borgen.”
Janny Vlietstra
Janny Vlietstra (Leeuwarden)
“Een sterke Ledenraad draagt eraan bij dat bestuur en medewerkers van VGZ de goede keuzes maken voor onze leden. Daar zet ik me graag voor in.”
Oane Wagenaar
Oane Wagenaar (Heino)
“Een ledenraad van een coöperatie heeft een signaalfunctie en is een anker in noodsituaties.”
Bianca Zweers
Bianca Zweers (Rosmalen)
"Ik wil graag als lid van de Ledenraad mijn schouders eronder zetten om de zorg nog beter te maken. Om iets extra’s toe te voegen aan mijn directe omgeving, de mensheid en de maatschappij.”
Werving van nieuwe leden
Op dit moment is de Ledenraad voltallig. Wanneer we vacatures hebben, maken we dit bekend via verschillende (sociale) media en natuurlijk ook op deze website. 

Wilt u een open sollicitatie doen of wilt u of meer informatie, dan kunt u een e-mail sturen naar Steven Bangoer, bestuursondersteuner van de Ledenraad.

Steven Bangoer
Steven Bangoer
“Als Bestuursondersteuner draag ik zorg voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de Ledenraad. Heeft u vragen aan de Ledenraad? Of wilt u in contact komen met de Ledenraad? Dan nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen.”
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord