Onze historie

1900x500
Samen sterker staan
De geschiedenis van Coöperatie VGZ

Het coöperatieve en solidaire karakter loopt als een rode draad door onze geschiedenis. Van een aantal Nijmeegse timmerlieden die in 1741 de handen ineen sloegen om elkaar te steunen bij ziekte. Zij maakten een geldpot waar ze allemaal wat inlegden voor als er iemand ziek werd. Hieruit ontstond Coöperatie VGZ. Nog steeds zijn we een organisatie zonder winstoogmerk. En volgen we het idee van de timmerlieden: samen staan we sterker.

Timmermansbus

Deze timmerlieden stopten regelmatig een bedrag in een bus, om daaruit de doktersrekeningen te betalen. Zo ontstond in Nijmegen broederschapsgilde De Timmermansbus als eerste voorloper van Coöperatie VGZ.

Ziekenfonds BAZ

De gildenbussen maakten in de loop van de 19e eeuw plaats voor de eerste ziekenfondsen. De mensen met lagere inkomens mochten lid van het fonds worden. Anderen betaalden hun ziektekosten zelf. Broederschapsgilde De Timmermansbus ging begin twintigste eeuw op in het Nijmeegse ziekenfonds BAZ, opgericht door de regionale tak van de artsenorganisatie KNMG.

In 1949 richtten bestaande ziekenfondsen de Stichting Volksgezondheidszorg (VGZ) op. Deze ziektekostenverzekeraar was bedoeld voor mensen die niet langer in aanmerking kwamen voor het ziekenfonds. VGZ voorzag deze doelgroep van een goede, betaalbare ziektekostenverzekering.

Fusies

In 1991 fuseerde VGZ met zes ziekenfondsen in Zuid-Nederland, waaronder het Nijmeegse ziekenfonds BAZ. Die fusie liep vooruit op de vorming van een volksverzekering tegen ziektekosten, waarmee het onderscheid tussen particuliere verzekeringen en de ziekenfondsverzekering verdween. Vanaf 2004 ging VGZ achtereenvolgens samen met ziektekostenverzekeraar IZA, Trias en Univé. Hierdoor wijzigde de naam in korte tijd van VGZ-IZA-TRIAS (VIT) naar UVIT. Op 31 december 2011 werd UVIT gesplitst in zorgbedrijf Coöperatie VGZ UA en schadebedrijf Univé UA. In 2016 werd het 275-jarig bestaan van Coöperatie VGZ nog gevierd.

Van Broederschapsgilde tot Coöperatie VGZ

Het timmermansgilde met enkele leden is inmiddels uitgegroeid tot een coöperatie zonder winstoogmerk met ruim 4 miljoen leden die worden vertegenwoordigd door de Ledenraad. Het organiseren van solidariteit vormt nog altijd onze bestaansreden. Vandaag de dag aan werken we als coöperatie aan toekomstbestendige zorg, zodat zorg ook in toekomst kwalitatief, betaalbaar en beschikbaar blijft.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam