Historie

1900x500

Het coöperatieve en solidaire karakter loopt als een rode draad door onze geschiedenis. Van een aantal timmerlieden die in 1741 de handen ineen sloegen om elkaar te steunen bij ziekte, tot de filosofie achter Zinnige Zorg nu.

Timmermansbus

Deze timmerlieden stopten regelmatig een bedrag in een bus, om daaruit de doktersrekeningen te betalen. Zo ontstond in Nijmegen Broederschapsgilde De Timmermansbus als eerste voorloper van Coöperatie VGZ. 

Ziekenfonds BAZ

De ‘gildenbussen’ maakten in de loop van de 19e eeuw plaats voor de eerste ziekenfondsen. De mensen met lagere inkomens mochten lid van het fonds worden. Anderen betaalden hun ziektekosten zelf. Broederschapsgilde De Timmermansbus ging begin twintigste eeuw op in het Nijmeegse ziekenfonds BAZ, opgericht door de regionale tak van de artsenorganisatie KNMG.

In 1949 richtten bestaande ziekenfondsen de Stichting Volksgezondheidszorg (VGZ) op. Deze ziektekostenverzekeraar was bedoeld voor mensen die niet langer in aanmerking kwamen voor het ziekenfonds. VGZ voorzag deze doelgroep van een goede, betaalbare ziektekostenverzekering.

Fusies

In 1991 fuseerde VGZ met zes ziekenfondsen in Zuid-Nederland, waaronder het Nijmeegse ziekenfonds BAZ. Die fusie liep vooruit op de vorming van een volksverzekering tegen ziektekosten, waarmee het onderscheid tussen particuliere verzekeringen en de ziekenfondsverzekering verdween. Vanaf 2004 ging VGZ achtereenvolgens samen met ziektekostenverzekeraar IZA, Trias en Univé. Hierdoor wijzigde de naam in korte tijd van VGZ-IZA-TRIAS (VIT) naar UVIT. Op 31 december 2011 werd UVIT gesplitst in zorgbedrijf Coöperatie VGZ UA en schadebedrijf Univé UA. In 2016 werd het 275-jarig bestaan van Coöperatie VGZ nog gevierd.

Van Broederschap tot Coöperatie VGZ

Een paar leden van het Broederschap zijn dus uitgegroeid tot een coöperatie zonder winstoogmerk met ruim 3,8 miljoen leden. Het organiseren van solidariteit vormt nog altijd onze bestaansreden. We werken als coöperatie ook vandaag de dag aan voor iedereen betaalbare Zinnige Zorg, nu en in de toekomst.

 

Meer over Coöperatie VGZ