Wisseling in Raad van Bestuur Coöperatie VGZ

11-12-2012
Martin Duvivier treedt vanaf 1 september 2013 af als voorzitter van de Raad van Bestuur bij Coöperatie VGZ UA. De Raad van Commissarissen heeft besloten om Rob Hillebrand, nu vice-voorzitter, als zijn opvolger te benoemen. 
Met het vertrek van Martin Duvivier ontstaat een vacature in de driehoofdige Raad van Bestuur. Voor de invulling van deze vacature zal de gebruikelijke goedkeuringsprocedure worden gevolgd.

“Als ik straks vertrek, kan ik terugkijken op een plezierige en uitdagende periode bij Coöperatie VGZ. De zorgverzekeringssector is een dynamische wereld die volop in de maatschappelijke belangstelling staat”, aldus Duvivier. “Maar met mijn gezin heb ik in elke levensfase gekozen voor een passende balans tussen werk en privé. Nu onze kinderen het huis uit gaan, willen we graag meer ruimte om werktijden en werkinhoud zelf vorm te kunnen geven. Daarom begin ik volgend jaar met mijn vrouw een eigen bedrijf, in de wetenschap dat ik Coöperatie VGZ in goede handen achterlaat.”

Martin Duvivier (54) is sinds 2008 werkzaam bij Coöperatie VGZ en haar rechtsvoorganger Univé-VGZ-IZA-Trias. Vanaf 1 april zal hij in goed overleg met zijn collega-bestuurders en de Raad van Commissarissen zijn werkzaamheden overdragen. Na zijn vertrek zal de Raad van Bestuur bestaan uit Rob Hillebrand (voorzitter), Maurice Oostendorp (CFO) en het nieuw te benoemen lid. 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam