Winst 2015 ingezet voor gelijkblijvende premie 2016

21-04-2016
Coöperatie VGZ sluit 2015 af met een positief resultaat van 214 miljoen euro, een lichte daling ten opzichte van 2014. Het resultaat dat in 2015 werd behaald met de basisverzekering is volledig teruggegeven aan de verzekerden via de premie in 2016. Het is nog maar de vraag of het lukt om de premieontwikkeling de komende jaren op dezelfde manier in de hand te houden. Zonder gezamenlijke inspanning om verspilling, overbehandeling en te hoge medicijnkosten te voorkomen, zal de premie de komende jaren onherroepelijk gaan stijgen. 
 
De verzekerden van Coöperatie VGZ profiteren van het financiële beleid: ze krijgen in 2016 in totaal 411 miljoen euro terug via de premie. Dat staat gelijk aan een teruggave van gemiddeld 127 euro per betalende verzekerde. Het grootste deel van het positieve resultaat is geboekt via inkoop van zorg bij ziekenhuizen en inkoop en gebruik van medicijnen. Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk en heeft geen aandeelhouders. Kees Hamster, CFO in de Raad van Bestuur van VGZ: “Als we winst maken, komt dat altijd ten goede aan onze verzekerden. Via premieverlaging, investeringen in de zorg en door het op peil houden van de solvabiliteit. Daarmee garanderen we dat zorg goed verzekerd is, nu en in de toekomst.”
 

Actieve beheersing van zorgkosten hard nodig 

Coöperatie VGZ koopt goede zorg in tegen een betaalbare prijs en let daarbij met name op het stimuleren van zinnige zorg. Dat is zorg waarbij de patiënt centraal staat en inefficiëntie, verspilling en overbehandeling worden vermeden. Kees Hamster: “Samen met dokters en andere zorgprofessionals zoeken we naar goede voorbeelden van zinnige zorg, die ook elders kunnen worden toegepast. Op die manier leveren we samen een actieve bijdrage aan de betaalbaarheid. Als we die actieve rol niet zouden spelen, stijgen de zorgkosten jaarlijks naar schatting met 6 tot 8 procent. Coöperatie VGZ wist de stijging van zorgkosten in 2015 te beperken tot 3,7 procent.”
 

Reserves op peil

Het is Coöperatie VGZ in 2015 gelukt om de reserves op peil te houden. De reserves bedragen 2,5 miljard euro en zijn bedoeld om voorbereid te zijn op eventuele tegenvallers. Het bedrag van onze reserves is gelijk aan de zorgkosten die we uitkeren aan al onze verzekerden in een periode van drie maanden. Met dit bedrag aan reserves voldoen wij aan de strengere Europese eisen op grond van Solvency II, die per 2016 van kracht zijn.
 

Tom Kliphuis: “Er is nog veel te winnen op het gebied van zinnige zorg”

De voorzitter van de Raad van Bestuur, Tom Kliphuis, staat in de inleiding van het jaarverslag stil bij het 275-jarig bestaan van Coöperatie VGZ in 2016: “275 jaar geleden besloten enkele timmerlieden uit Nijmegen de kosten voor onvoorziene medische uitgaven te delen. Zij waren een verre voorloper van het huidige VGZ. In die tijd is er ongelofelijk veel veranderd. Maar die timmerlieden zagen al waar het echt om gaat: er samen voor zorgen dat we de zorg kunnen betalen als dat nodig is.”
 
Tom Kliphuis benadrukt dat er een gezamenlijke inspanning nodig is om de zorg in Nederland betaalbaar te houden: “Wij kijken samen met patiënten, dokters en zorgorganisaties waar het beter kan. Die voorbeelden, waarbij het én beter is voor de patiënt én minder kost, zorgen ervoor dat we onze zorgeuro’s zo zinnig mogelijk kunnen besteden”. Tom Kliphuis benadrukt dat veel bereikt kan worden door intensiever samen te werken met zorgaanbieders. Dat vraagt van alle betrokken partijen extra inzet en de wil om van elkaar te leren: “We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst nog veel te winnen is op het gebied van zinnige zorg. Dat betekent ook dat er dingen moeten veranderen. Dat kost nu eenmaal tijd en gaat niet zonder slag of stoot.”
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam