Wat goede zorg is bepalen arts en patiënt

08-10-2015

Zorgaanbieders weten als geen ander wat goede zorg is. Ze stellen daarom vaak zelf kwaliteits- en volumenormen op: waar moet zorg aan voldoen en hoe vaak moet een zorgaanbieder een bepaalde behandeling uitvoeren. Coöperatie VGZ volgde die normen én legde de lat soms nog hoger. "Maar dat schepje erbovenop is nu verleden tijd", vertelt Ab Klink. 

In de contractonderhandelingen met zorgaanbieders voor volgend jaar neemt Coöperatie VGZ geen nieuwe, extra hoge normen meer op. Ab Klink, lid van de raad van bestuur van Coöperatie VGZ, legt uit waarom niet. “Eigenlijk is dat heel simpel: omdat wij als verzekeraar niet over kwaliteit gaan. Wij hebben namelijk niet de expertise om instellingen te overbieden. Je kunt proberen om een groot team van medisch specialisten in je teams op te nemen, maar dan nog zal je je het complete speelveld voor zorgkwaliteit nooit eigen kunnen maken. Daarmee ontstaat alleen maar rivaliteit tussen de verzekeraar en de sector. En dat willen we niet. Wij zijn niet de partij die bepaalt.”

Vooroplopen

Dat Coöperatie VGZ geen extra eisen meer oplegt, wil echter niet zeggen dat kwaliteit niet meer belangrijk is. Integendeel, benadrukt Klink. Daar blijft Coöperatie VGZ volop in meedenken en meespelen. “We houden als zorgverzekeraar zicht op de instellingen en zorgverleners die vooroplopen. Die waardevolle stappen maken als het gaat om zinnige en zuinige zorg: het verlagen van kosten én het verbeteren van kwaliteit. Wij halen die best practices op en kijken dan samen met het veld hoe we de geleerde lessen het beste kunnen vertalen naar onze contracten. Zo´n meer bescheiden rol als partner is er een die veel beter bij ons past.”

Signaal aan verzekerden

Met de nieuwe benadering voor het bepalen van kwaliteit hoopt Coöperatie VGZ een helder signaal aan de verzekerden af te geven. “Het moet voor verzekerden vooral een geruststelling zijn dat de zorgverleners de kwaliteit bepalen. De deskundigheid blijft op de juiste plek. Zeker nu we met concepten als shared decision making – gezamenlijke besluitvorming – de patiënt echt serieus nemen.” Bij shared decision making overleggen arts en patiënt samen welke behandeling het meest gewenste resultaat oplevert. En dat is voor iedereen anders. Klink geeft een voorbeeld. “Onlangs verscheen in het British Medical Journal een artikel waaruit bleek dat met goede voorlichting patiënten met een hartprobleem minder vaak voor dotteren en vaker voor medicijnen kiezen. Met lagere kosten en een meer tevreden patiënt als resultaat. Dat is kwaliteit.”

Kwaliteit verankeren

Coöperatie VGZ gaat nauw samenwerken met instellingen en kennisinstituten om de kwaliteit op te stuwen. “Onze zorginkopers kennen het veld op hun duimpje: wie er aan kwaliteitsverbetering werkt en wat er nodig is voor goede zorg. Aan de zorginkopers de taak om die kennis van zaken te veredelen, en daar de juiste rekensommen bij te maken. Goede ideeën toetsen we bij strategische partners zoals de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zo zorgen we voor academische rugdekking. Uiteindelijk verankeren we de beste innovaties en kwaliteitsverbeteringen in ons beleid. Dat is de cyclus die we doorlopen.” In feite is dat ook een vorm van shared decision making, beaamt Klink. “Wij zijn geen arts, en de arts is geen verzekeraar. Maar als er evenwicht is in de rollen, dan komen we samen wel tot de beste resultaten. We moeten het als partners doen.”

Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam