Kortere wachttijden in de ggz door inzet umami

20-04-2020

In 2015 startte Coöperatie VGZ samen met een aantal grote aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een pilot in de GGZ. Ze ïntroduceerden Umami, een vijfde prestatie voor de generalistische basis-ggz. De pilot blijkt succesvol: Umami levert een gemiddelde besparing op van circa 30 minuten therapietijd per cliënt. Bij HSK, één van de betrokken zorgaanbieders, leidde umami tot 1,5 week wachttijdverkorting voor VGZ-verzekerden. Reden voor de NZa om eind 2019 de verlenging van dit experiment goed te keuren.

 

Umami

Begin februari 2015 introduceerde Coöperatie VGZ in samenwerking met enkele grote ggz-aanbieders (Amici Psychologen, GGZ Noord-Holland-Noord, HSK, IrisZorg, Mentaal Beter, Mondriaan, Reinier van Arkel en Ypse) een vijfde dienst voor de generalistische basis-ggz: umami. Umami maakt behandeling in de generalistische basis-ggz binnen het bereik van 1.300 tot 1.800 minuten mogelijk. Dat biedt een oplossing voor behandelaren die de noodzakelijke behandeling niet binnen de basis-ggz konden afmaken. Om die reden zagen zij, vóór de komst van umami, geen andere mogelijkheid dan hun cliënten door te verwijzen naar de gespecialiseerde ggz. Het gaat hier vooral om cliënten met een verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz van klachten zoals depressie en angst.

Martin Dekker, directeur van HSK: “Umami heeft bij ons voor VGZ-verzekerden tot een aanzienlijke wachttijdverkorting geleid, doordat deze behandelingen binnen de kaders van de basis-ggz plaatsvinden. Omdat de druk op de gespecialiseerde ggz hierdoor afneemt, heeft dit ook een positief effect op de wachttijden voor andere verzekerden. Dit effect zou nog groter kunnen zijn wanneer meer zorgaanbieders umami inzetten en verzekeraars dit meer onder de aandacht brengen”.

Snellere intake en start behandeling

Umami valt binnen de kaders van de basis-ggz, waardoor het regiebehandelaarschap formeel kan volstaan met de ggz-psycholoog. Cliënten kunnen hierdoor sneller worden gezien voor intake en sneller starten met de behandeling. Marloes van Dongen, manager zorginkoop ggz bij Coöperatie VGZ: “Patiënten met een verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz moeten vaak erg lang wachten. Door de inzet van umami kunnen zij eerder en laagdrempeliger worden geholpen in de basis-ggz. We zijn dan ook erg blij dat de NZa het experiment eind vorig jaar heeft verlengd.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam