Visie VGZ op geneesmiddelenbeleid VWS

05-04-2016
Eerder dit jaar deelde minister Edith Schippers van VWS haar visie op geneesmiddelen met de Tweede Kamer. In een reactie daarop deelt VGZ haar visie op de plannen van de minister nu ook met politiek Den Haag. Onnodig medicijngebruik en dure medicatie staan haaks op het streven van VGZ tot zinnige zorg, en daarom hoog op onze agenda. 

Samen met het zorgveld wil VGZ onnodig medicijngebruik en het gebruik van te dure medicatie tegengaan, zo valt te lezen in onze visie. Daarbij hebben we ook oog voor de structuur van de farmaceutische markt. VGZ onderstreept het belang van de ontwikkeling van een scan waarmee partijen, lees zorgverzekeraars en ziekenhuizen op basis van gelijke informatie inkoopgesprekken kunnen voeren over intramurale (dure) geneesmiddelen. De scan moet in onze ogen minimaal inzicht geven in het behandelpotentieel, te verwachte volumes en de inzet van het betreffende geneesmiddel in combinatie met ander(e) (nieuwe) geneesmiddelen. Een onafhankelijke partij moet die scan samenstellen.

Monitor

VGZ vindt ook dat de uitkomst van een behandeling moet worden meegenomen in een door de minister voorgestelde monitor die inzicht geeft in het voorschrijfgedrag en praktijkvariatie van dure geneesmiddelen. De monitor zou ook de invloed van de (bio)farmaceutische industrie op zorgverleners inzichtelijk moeten maken.

Biosimilars

De minister schreef eerder dat zij zorgverzekeraars wil stimuleren als het gaat om biosimilars; middelen waarvan het patent binnenkort afloopt. VGZ ziet dat als bevestiging van een beleid waarvoor wij al eerder kozen. Bij de inkoop van geneesmiddelen zetten wij, zowel in de eerste als tweede lijn, in op het gebruik van biosimilars. Dat is noodzakelijk om de kosten in de zorg betaalbaar te houden en de introductie van nieuwe dure geneesmiddelen te kunnen bekostigen.

Kern van de visie van VGZ: zinnig medicijngebruik draagt bij aan betaalbaarheid van zorg en maakt het mogelijk om in de toekomst nieuwe geneesmiddelen voor de patiënt te blijven betalen.

Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam