VGZ verlaagt zorgpremie 2013

06-11-2012
De (natura) zorgpremie van VGZ gaat in 2013 omlaag van € 108,25 naar € 107,95 per maand. Deze daling is mogelijk doordat VGZ de zorg nog beter organiseert. 
VGZ maakt transparant hoe 1 euro premie is opgebouwd en neemt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.Van elke euro zorgpremie gaat 95,2 cent rechtstreeks naar de zorg. Hiervan gaat het merendeel naar ziekenhuiszorg, geneesmiddelen, huisartsenzorg en psychologische zorg. Er gaat 3,5 cent naar bedrijfsvoering-, personeel-, en administratiekosten. Denk hierbij aan de verwerking van declaraties en het beantwoorden van telefonische vragen. Tot slot gaat 1,3 cent naar onze reserve. Op www.vgz.nl/premie staat alle achtergrondinformatie over hoe 1 euro zorgpremie is opgebouwd.

Beter organiseren van de zorg


VGZ werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering en het nog beter organiseren van de zorg. Zo vinden we het bijvoorbeeld belangrijk dat een arts dezelfde specialistische behandeling vaak genoeg uitvoert. Daarmee neemt de kwaliteit van de behandeling toe. Daarnaast kopen we geneesmiddelen in, waarmee we inkoopvoordelen behalen. Eén van de voordelen voor de klant is dat de kosten van preferente geneesmiddelen niet onder het eigen risico vallen. Meer informatie over hoe wij de zorg organiseren: www.vgz.nl/slim

Wijknetwerken


Naast het transparant maken van de premie opbouw vindt VGZ het belangrijk om mensen te omringen met de zorg die bij hen past. Daarom organiseert VGZ samen met zorgaanbieders en gemeenten, wijknetwerken. Zo ontstaat er een wijkteam waarbinnen verschillende hulp- en dienstverleners zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs met elkaar overleggen en samenwerken. Mensen krijgen op deze manier passende zorg binnen hun eigen wijk wat een betere kwaliteit van leven en een significante besparing oplevert.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam