VGZ steunt manifest tegen landelijke testinfrastructuur

19-04-2021
‘Investeer in een gezonde samenleving in plaats van een test-maatschappij’, dat is de titel van het manifest dat de bestuursvoorzitters van de vier grote zorgverzekeraars en enkele ziekenhuisbestuurders gezamenlijk naar buiten brachten gistermiddag. Een oproep aan minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge om te investeren in bewezen effectieve preventie-programma’s, in plaats van in de test-maatschappij. ‘Kiezen we voor een kostbare impulsaankoop om even de gemoederen te sussen of willen we het bedrag van 925 miljoen euro duurzaam investeren in een gezondere samenleving?'
De schrijvers en ondertekenaars van het manifest (vier ziekenhuisbestuurders, enkele artsen en voorzitters van de vier grote zorgverzekeraars) vragen zich af of de investering van 925 miljoen wel zinvol is: 'Naar onze mening is deze investering in een test-infrastructuur in deze fase van de pandemie niet duurzaam en niet zinvol. Op dit moment is Nederland volop bezig met de vaccinatie-campagne en lijkt het mogelijk dat vanaf juli alle mensen die dat willen, gevaccineerd zijn.'
 

Ook VGZ heeft de open brief ondertekend. CEO Karien van Gennip licht dit toe op LinkedIn

"Stap voor stap komt het einde van de coronacrisis dichterbij. De vraag is nu wat we ervan leren en hoe we de samenleving ná corona willen inrichten. Samen met andere zorgverzekeraars, zorgbestuurders, huisartsen en medisch specialisten roep ik het kabinet op om daarbij te kiezen voor echt duurzame oplossingen. Dat betekent ons inziens: structureel investeren in het verbeteren van onze gezondheid.

Het is duidelijk dat iedereen, ik ook, snakt naar het ‘heropenen’ van Nederland. De vraag is wel wat daarvoor de beste route is. We schrijven daarom: “Wij zien een vitale samenleving voor ons. Door meer in te zetten op preventie verhogen we niet alleen de kwaliteit van leven, maar worden we ook weerbaarder tegen aandoeningen en ziekte. Durf hierbij breed te kijken; dus niet alleen naar leefstijl maar ook naar armoede, schuldenproblematiek en leefomgeving.

Als Coöperatie VGZ willen we een actieve bijdrage leveren aan het vinden en opschalen van initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan een gezonder Nederland. Laten we de (ook financiële) ruimte creëren om te experimenteren en bewezen effectieve voorbeelden landelijk uit te rollen."

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam