VGZ let op betaalbaarheid rond contractering ziekenhuizen

24-11-2015
Op vergelijkenkies.nl van VGZ is te zien met welke ziekenhuizen VGZ al een zorgcontract voor 2016 sloot. VGZ werkt aan betaalbare zorg en wil voorkomen dat stijgende zorgkosten in de toekomst leiden tot hogere premies of een uitgekleed basispakket. In de gesprekken met ziekenhuizen over de contractering van zorg zijn we daar dan ook zeer alert op. Veel gesprekken zijn gelukkig in een vergevorderd stadium en VGZ gaat ervan uit dat de contractering de komende weken alsnog wordt afgerond.
Elk jaar maakt VGZ met de ziekenhuizen afspraken over de prijzen per behandeling. We zien daarbij grote prijsverschillen; sommige ziekenhuizen rekenen twee- tot tienmaal zoveel als andere ziekenhuizen voor dezelfde behandeling. VGZ-klanten lopen daardoor kans op onnodig hoge rekeningen. Veel behandelingen vallen immers onder het eigen risico. De hoge ziekenhuiskosten zetten ook de premies onder druk. Onderstaande infographic geeft meer informatie over de contractering van ziekenhuizen. VGZ zet daarom in op het verkleinen van prijsverschillen die niet gebaseerd zijn op –bijvoorbeeld- aantoonbare kwaliteitverschillen.

 

Substitutie

Ziekenhuizen zetten in op groei. VGZ betwijfelt of die beoogde groei realistisch is. Onderzoek toont aan dat de vraag naar ziekenhuiszorg juist afneemt. VGZ zorgt er samen met zorgaanbieders namelijk juist voor dat zorg steeds vaker buiten de deuren van ziekenhuizen mogelijk is, door ‘substitutie’ van tweede naar eerste lijn.
Het doel was om de contractering van alle ziekenhuizen op 19 november rond te hebben. Onder meer door de nadruk op betaalbaarheid is echter meer tijd nodig. De komende weken staan in het teken van het afsluiten van alle contracten voor 2016. VGZ heeft er alle vertrouwen in dat er voor het einde van het jaar overeenstemming is bereikt met alle ziekenhuizen in Nederland.
Zien met welke ziekenhuizen VGZ al een contract sloot? Kijk dan op vergelijkenkies.nl
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam