VGZ introduceert innovatieve en betaalbare polis

11-11-2014
Een innovatieve kwaliteitspolis én een groter verschil tussen de drie basisverzekeringen. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de aanbieding die VGZ vanaf vandaag doet aan haar klanten. Wie een betaalbare premie wenst én van kwaliteitszorg verzekerd wil zijn, kiest voor €95,95 per maand voor de nieuwe VGZ Goede Keuze polis. VGZ ziet deze innovatieve polis als dé zorgverzekering van de toekomst. De VGZ maandpremie van de Ruime Keuze polis (voorheen VGZ natura) keert met  €107,95 terug naar het niveau van 2013. 

Kwaliteit


Voor de VGZ Goede Keuze polis koopt VGZ voor 15 behandelingen zorg in die voldoet aan de door VGZ gestelde hoogste kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitspolis is verder grotendeels gelijk aan de Ruime Keuze Polis. Zorg van goede kwaliteit zorgt ervoor dat mensen sneller weer gezond zijn en minder medicijnen en minder hersteloperaties nodig hebben. Dat draagt bij aan betaalbare zorg en betaalbare premies in Nederland. Wie volledige vrije keuze wil in zijn of haar zorg, gaat voor de VGZ Eigen Keuze polis van €113,95.

Wijkverpleging


Over de hele linie stijgen de premies van de VGZ  basisverzekeringen, variërend van 6 tot 14  euro  per maand.  Zorgverzekeraars vergoeden in 2015 ook de kosten van de wijkverpleging. Dat is nieuw, want voorheen betaalde de overheid die wijkverpleging vanuit de AWBZ. Zorgverzekeraars zien hun uitgaven dus stijgen. Door goede zorginkoop, verlaging van de bedrijfskosten én teruggave van eerdere bedrijfsresultaten, slaagt  VGZ erin de premiestijging te beperken. In 2014 hield VGZ haar klanten al uit de wind door de  grootste premieverlaging door te voeren.

Teruggaaf reserve


VGZ neemt als coöperatieve zorgverzekeraar haar verantwoordelijkheid door evenals vorig jaar een flink deel van de (opgebouwde) reserve terug te geven via de premie. Zonder de teruggaaf zou de premie voor 2015 voor de Coöperatie gemiddeld €6,50  euro per maand duurder zijn geweest. Dit heeft als gevolg dat de verwachte solvabiliteit in 2015 daalt met 20%-punt . In totaal hebben wij daarmee het gehele resultaat van 2013 en naar verwachting een aanzienlijk deel van 2014 teruggegeven aan de klant in de vorm van premieverlaging.  Tegelijkertijd  houden we wel rekening met de nieuwe en aangescherpte Europese solvabiliteitseisen die januari 2016 van kracht worden. Een grotere daling van de reserve is daarom nu niet verantwoord, omdat die in komende jaren te sterke premiestijgingen en -schommelingen zouden veroorzaken.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam