VGZ houdt de premie gelijk in 2016

18-11-2015
VGZ houdt de premie gelijk in 2016. De basisverzekering VGZ Ruime Keuze blijft ongewijzigd: 107,95 euro per maand. Op Prinsjesdag verwachtte het ministerie van VWS nog een premiestijging van 7 euro per maand. Coöperatie VGZ weet de premie gelijk te houden door een teruggave uit de reserve. Hiermee maakt de zorgverzekeraar werk van het betaalbaar houden van zorg. 

Teruggave reserve

Dit jaar geeft Coöperatie VGZ 410 miljoen euro uit de kas terug aan haar klanten. Hiermee voorkomt VGZ dat de premie op jaarbasis 127 euro meer zou kosten. Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk en heeft geen aandeelhouders. Winst komt altijd ten goede aan onze klanten via premieverlaging, investeringen in de zorg of door het op peil houden van onze financiële reserves. Dankzij die reserves kan VGZ haar klanten voor langere tijd van zorg verzekeren. 
Lees meer over de premieopbouw. 

Betaalbare zorg

VGZ adviseert consumenten om zorgverzekeringen niet alleen te vergelijken op premie en dekking van de producten, maar ook op wat er wel en niet onder het eigen risico valt. VGZ is de enige zorgverzekeraar waarbij het gebruik van merkloze voorkeursgeneesmiddelen niet onder het eigen risico valt. Ruim een miljoen van onze klanten profiteert hiervan; zij houden geld over bij gebruik van deze medicijnen in plaats van dure merkmiddelen.   
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam