VGZ en Vincent van Gogh tekenen een volgende nieuwe meerjaren overeenkomst

'Onze samenwerking focust op digitalisering van de GGZ en versterken van mentale weerbaarheid.' 

30-06-2021
‘Hoe eerder we mensen kunnen helpen, hoe kleiner de kans dat ze later terugkomen met zwaardere problematiek’, met dit adagium werkt GGZ-organisatie Vincent van Gogh. Dit stelt niet alleen hoge eisen aan de organisatie zelf maar ook aan haar samenwerkingspartners. Daarom tekenden de bestuurders van Vincent van Gogh en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ met een goed gevoel en positieve verwachting een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaar. De samenwerking heeft in de afgelopen vijf jaar veel opgeleverd en er is volop vertrouwen dat er nog veel meer bereikt kan worden.

Technologie en vitale coalitie

Vincent van Gogh startte zeven jaar geleden de nauwe samenwerking met VGZ in de GGZ. VvG sloot daarbij als eerste GGZ-instelling aan bij het netwerk Zinnige Zorg. Dit netwerk, bestaande uit 12 ziekenhuizen, 4 GGZ- en 3 V&V-instellingen, heeft de ambitie om de zorg beter te maken voor patiënten en de maatschappelijke verantwoording te nemen om de zorg betaalbaar te houden. Met zo’n 11.000 patiënten op jaarbasis is de organisatie de grootste aanbieder van deze vorm van zorg in de regio Noord- en Midden-Limburg en delen van Noord-Brabant. In de huidige samenwerking wordt ingezet op preventie en het voorkomen van zorg, op versterking van het netwerk, op digitalisering en op wachtlijstreductie. Dit allemaal om bij te dragen aan het kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Met mooie resultaten: verbetering van de wachttijden, een forse afname van klinische opnames en verkorting van de ligduur. Daarnaast werd sterk ingezet op het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld samen met de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas in de ‘Vitale coalitie’ en op nieuwe zorgconcepten. Innovaties op het gebied van technologie zorgden voor nieuwe mogelijkheden en versnelling van ontwikkelingen resulteerden onder andere in de inzet van VR-brillen en het online platform voor onderlinge consultatie www.123consultatie.nl.

Beter voorkomen dan genezen

Voor de komende vijf jaar is er nog volop uitdaging in de GGZ. Karien van Gennip, CEO van Coöperatie VGZ: ‘Wij hebben onlangs onze nieuwe strategie geïntroduceerd. Hiermee richten we ons naast zorg ook op ‘betere gezondheid’. Als we zorg kunnen voorkomen is dat beter voor de cliënt, voor de maatschappij en voor de premiebetaler. Daarom zijn wij zo blij met een partner als Vincent van Gogh, omdat zij inzien dat investeren in het voortraject loont voor iedereen. En dat innovatieve samenwerking in de zorg noodzakelijk is en ons verder brengt om de zorg in de toekomst kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat geldt zeker ook voor de geestelijke gezondheidszorg.’.

Jolande Tijhuis, voorzitter van de raad van bestuur van VIGO, waar Vincent van Gogh onderdeel van uitmaakt, kan zich helemaal vinden in de woorden van Karien van Gennip. ‘We werken nu al geruime tijd samen met VGZ en hebben in hen een partner gevonden die ook gelooft in de noodzaak van digitalisering en het voorkomen van onnodige zorg. We zetten in op het verbeteren van zorg door samenwerking in het netwerk en de inzet van innovaties. Voor de komende vijf jaar hebben we samen flinke ambities geformuleerd om te digitaliseren en te investeren. En ook om zelfredzaamheid te versterken en om onnodige zorg te voorkomen. Ambities die we samen gaan waarmaken, daar heb ik alle vertrouwen in.’

Patiënt zit zelf aan de knoppen

De nieuwe samenwerking is onder meer gericht op het ontwikkelen van een platform ecosysteem waarvoor Vincent van Gogh launching partner is. Met dit platform kan de gebruiker zelf overzicht en regie houden, waardoor deze zelf zorg kan op- of afschalen. Hiermee heeft de gebruiker toegang tot een digitale gezondheidsomgeving om de mentale weerbaarheid te vergroten. En leidt dit tegelijkertijd tot verschuiving van zorg naar voorzorg en kan slim gebruik gemaakt worden van data. Dit als voorbeeld voor de vernieuwingen die nog gaan volgen.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam