VGZ en VieCuri sluiten contract voor 2017

03-10-2016
VieCuri Medisch Centrum  en VGZ hebben nu al overeenstemming bereikt over een contract voor 2017. Een groot deel van de inwoners van de regio is bij Coöperatie VGZ verzekerd en zij weten nu dus dat ze ook in 2017 voor ziekenhuiszorg terecht kunnen bij VieCuri. Er zijn onder meer afspraken gemaakt om de toeloop naar het Geboortecentrum Noord-Limburg op te kunnen vangen en over de rol die VieCuri in de regio speelt op het gebied van cardiologie en dotterbehandelingen. 
De komende tijd kunnen VGZ en VieCuri zich concentreren op samenwerking rond inhoudelijke thema’s op het terrein van zorgvernieuwing om de zorgkosten ook in de toekomst betaalbaar te houden. Succesvolle ideeën van collega ziekenhuizen zullen hierbij als voorbeeld dienen.
 

Specifieke afspraken

Op drie terreinen zijn, naast de reguliere afspraken over medisch-specialistische zorg, specifieke afspraken gemaakt:
 1.  De nieuwe overeenkomst geeft bijzondere aandacht aan de geboortezorg. In 2015 startten VGZ en VieCuri het Geboortecentrum Noord-Limburg. Het werd destijds opgericht door VieCuri in samenwerking met een aantal verloskundige praktijken in de eerstelijnszorg. Het Geboortecentrum voldoet duidelijk in een behoefte en met de overeenkomst voor 2017 kan de toenemende vraag worden opgevangen.

 2. Een selectie van Nederlandse ziekenhuizen biedt zorg voor complexe cardiologische aandoeningen en specifiek dotterbehandelingen. VieCuri hoort daar bij. Met de overeenkomst voor 2017 hebben VGZ-verzekerden met hartklachten in de brede regio de mogelijkheid om naar VieCuri te gaan. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over kosten én kwaliteit, zodat patiënten de beste zorg ontvangen.

 3. Op het gebied van dure geneesmiddelen gaan VGZ en VieCuri samen optrekken. De kosten zijn de laatste jaren enorm gegroeid, vooral bij kankermedicijnen. Door samen aandacht te besteden aan doelmatige inzet van medicijnen, voorkomen van verspilling en door goede afspraken met de farmaceutische industrie blijven deze dure geneesmiddelen voor kankerpatiënten in de regio beschikbaar.
 
Coöperatie VGZ en VieCuri zijn actief op zoek naar goede ideeën om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor nu en de toekomst. Het gaat dan onder meer om zorgvernieuwingen en eHealth-toepassingen die binnen VieCuri worden ontwikkeld en die bijdragen aan kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. VGZ en VieCuri gaan in 2017 samen kijken naar de mogelijkheden om bij te dragen aan een divers en kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in Noord-Limburg. 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam