VGZ en Sint Maartenskliniek sluiten overeenkomst tot en met 2022

23-11-2021
Coöperatie VGZ en de Sint Maartenskliniek hebben overeenstemming bereikt over het contract voor 2022. De organisaties zetten hiermee de langdurige samenwerking voort. 

Mark Van Houdenhoven, voorzitter Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek: ‘Met deze afspraak kunnen we onze zeer specialistische zorg op het gebied van houding en beweging op landelijk niveau voortzetten. Hierbij richten we ons met name op het bieden van excellente zorg op basis van onderzoek met en onder patiënten, en op innovatie als het gaat om nog effectievere behandelmethoden.’

Hans van Noorden, directeur Zorginkoop Coöperatie VGZ: ‘Wij zijn blij met de overeenkomst met de Sint Maartenskliniek. Hierdoor kunnen we ook komend jaar samen verder werken aan passende zorg:  betere zorg tegen lagere prijzen, bedacht door zorgprofessionals, aansluitend bij de behoeften van de patiënt. En zo samen nog meer goede voorbeelden van patiëntgerichte vernieuwing ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat patiënten nog beter en makkelijker de juiste zorg krijgen en ook op een aantrekkelijke manier kunnen werken aan hun gezondheid om hun herstelproces te bespoedigen.’  

Dosisoptimalisatie

De Sint Maartenskliniek zet zich actief in voor het stimuleren van doelmatig medicijngebruik en het voorkomen van overbehandeling. Een mooi voorbeeld is dosisoptimalisatie: de medicijndosis die patiënten hier voorgeschreven krijgen is gemiddeld 20% lager dan het landelijk gemiddelde. Hiermee heeft het ziekenhuis in Nederland een voortrekkersrol. En ander voorbeeld is het onderzoek Blijf Artrose de Baas (BABS). Hierbij worden leefstijlinterventies gedaan om patiënten in het 0e en 1e lijns netwerk te houden.

Complexe zorg

Daarnaast ligt de focus op concentratie van complexe zorg in de Sint Maartenskliniek. Voorbeelden van deze complexe zorg zijn onder andere specialistische hersteloperaties na infecties met protheses voor knieën en heupen, scoliosebehandelingen voor kinderen, en ook revalidatietrajecten voor mensen met een dwarslaesie. Waar het kan, bieden we steeds vaker digitale zorg. Dit gebeurt onder andere met thuismonitoring, teleconsultatie en het online platform ‘Maartenskliniek as a Service’, waar patiënten meer regie krijgen.  

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam