VGZ en het Oogziekenhuis sluiten contract voor 2017

19-10-2016
Het Oogziekenhuis Rotterdam en Coöperatie VGZ hebben nu al overeenstemming bereikt over een contract voor 2017. Dat geeft VGZ-verzekerden ook het komende jaar toegang tot basis- en complexe oogheelkundige zorg. Het ziekenhuis en VGZ hebben in elkaar een samenwerkingspartner gevonden op het gebied van zinnige zorg. Zo start binnenkort een initiatief waarbij de periodieke controles voor glaucoom buiten het ziekenhuis, dichterbij de patiënten, plaatsvinden. 

Complexe oogheelkunde toegankelijk houden

Behandelingen van complexe oogheelkunde worden schaarser, omdat steeds minder ziekenhuizen deze vorm van zorg uitvoeren. Hierbij gaat het zowel om acute behandelingen als meer specialistische behandelingen bij complexe oogheelkundige aandoeningen. VGZ vindt het belangrijk om snel duidelijkheid te geven aan verzekerden over voldoende toegang tot de specialistische zorg die Het Oogziekenhuis Rotterdam als expertisecentrum biedt.
  

Rol voor optometristen bij glaucoomcontroles

Het Oogziekenhuis staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven en investeert al tientallen jaren in samenwerking met en het opleiden van een netwerk van optometristen in de regio. Zo werkt Het Oogziekenhuis nu aan een initiatief waarbij optometristen een belangrijke rol gaan spelen bij periodieke controles voor glaucoom. 
 

Dichterbij èn goedkoper

Nico Klay, voorzitter Raad van Bestuur van het Oogziekenhuis: “Glaucoom is een chronische aandoening waarbij patiënten vaak al vanaf hun 40e periodiek voor controle naar Het Oogziekenhuis moeten. Door optometristen deze controles te laten uitvoeren, verschuift de zorg van de tweede naar de eerste lijn. Voor patiënten is dat prettig omdat deze zorg vaak dichter bij huis wordt aangeboden. Daarnaast is het goedkoper, waardoor de zorgkosten betaalbaar blijven.”
 

Samen werken aan zinnige zorg

VGZ wil tijdig afspraken maken met ziekenhuizen. Het belangrijkste doel daarbij is om samen met die ziekenhuizen de zorg te verbeteren. Dat gebeurt door het uitwisselen en waar mogelijk opschalen van good practices. Ab Klink, lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ: “Artsen weten als geen ander waar de zorg beter kan. Onze werkwijze nodigt hen actief uit om initiatieven voor verbetering aan te dragen. We zijn vooral op zoek naar voorbeelden van zinnige zorg. Dat is zorg waarbij de patiënt centraal staat én de zorg inhoudelijk en organisatorisch beter en goedkoper wordt.”
  
De komende tijd concentreren Het Oogziekenhuis en VGZ zich op samenwerking rond inhoudelijke thema’s op het terrein van zorgvernieuwing. Ze doen dat met het oog op zorg van hoge kwaliteit en goede patiëntevaluaties, en om de zorgkosten ook in de toekomst betaalbaar te houden.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam