VGZ-contract biedt huisartsen stimulans voor 2015

17-02-2015
Vertegenwoordigers van Coöperatie VGZ hebben de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met huisartsen over de contracten voor 2015. Op basis van vragen en opmerkingen zijn inmiddels alle huisartsen geïnformeerd over een aantal mogelijkheden binnen de huidige overeenkomst.
Deze mogelijkheden gelden voor alle huisartsen die een overeenkomst met Coöperatie VGZ hebben gesloten of nog gaan sluiten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de vergoeding van zogenoemde 'extra verrichtingen'. De vergoeding voor het zetten van spiraaltjes is bijvoorbeeld gebaseerd op het gemiddeld aantal van 10 spiraaltjes per normpraktijk. Als huisartsen een bovengemiddeld aantal spiraaltjes zetten, wordt het gemiddelde tarief lager dan in 2014. 
 
Coöperatie VGZ vindt dit effect, dat onderdeel is van een landelijk afgesproken systematiek, niet stimulerend. Daarom willen wij huisartsen die substantieel meer spiraaltjes zetten tegemoet komen. Indien huisartsen 20 of meer spiraaltjes per normpraktijk zetten, kunnen ze bij Coöperatie VGZ een aanvullende vergoeding aanvragen via de prestatie Zorgvernieuwing. Als huisartsen ideeën hebben voor andere vormen van substitutie van de tweede naar de eerste lijn, kunnen ze daartoe een voorstel indienen. Dat is ook in het belang van onze verzekerden omdat voor deze behandelingen geen eigen risico in rekening wordt gebracht.
Coöperatie VGZ betreurt de gang van zaken rond de contractering voor 2015: “Ik vind het bijzonder jammer dat we in een aantal gevallen zo tegenover elkaar kwamen te staan”, zegt Johan van Zeelst, manager Integrale Zorg. “Dankzij gesprekken, meer uitleg en enkele tegemoetkomingen binnen de huidige contractafspraken hebben de meeste huisartsen het contract alsnog getekend en staan ze open voor een vroege start van de afspraken voor 2016.”

Coöperatie VGZ wil op korte termijn in overleg met de huisartsen over een overlegstructuur voor de contractering voor 2016. Van Zeelst: “Op die manier kunnen we vroegtijdig met elkaar aan tafel over het beleid en de vertaling hiervan naar een overeenkomst.”
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam