Faillissement Stepwork

Personeel beschikbaar voor geplande afspraken in oktober en meer zicht op wachtlijst

08-10-2021
Op 21 september 2021 is GGZ-aanbieder Stepwork Transgenderzorg failliet verklaard, waarna de rechtbank een curator heeft aangesteld. Namens de zorgverzekeraars ondersteunen Zilveren Kruis en VGZ de curator waar mogelijk. Allereerst bij de voortgang van zorg aan mensen in behandeling. Het is gelukt personeel beschikbaar te hebben om in ieder geval de geplande afspraken tot eind oktober te laten doorgaan. Dat gaat om afspraken voor ongeveer 80 mensen.  
De curator is verder druk bezig volledig inzicht te krijgen in de wachtlijst. Op dit moment is bekend dat er 475 mensen op de wachtlijst staan. Daarnaast zijn er 800 mensen die zich in het verleden aangemeld hebben. Betrokkenen hebben echter niet de volledige aanvraag gedaan en papieren opgestuurd. Komende tijd wordt onderzocht of deze mensen mogelijk voor een andere zorgaanbieder hebben gekozen, zodat zeker is dat niemand tussen wal en schip valt.
 
Het is nog niet duidelijk of het failliete Stepwork overgenomen zal worden of dat patiënten uiteindelijk herplaatst zullen worden. De curator verwacht in de komende twee weken meer duidelijkheid hierover te hebben. Bij herplaatsing is de inzet om in afstemming met andere aanbieders van transgenderzorg te zorgen dat rekening gehouden wordt met nood en de datum van inschrijving bij Stepwork. 
 
Zilveren Kruis en VGZ zijn en blijven namens alle zorgverzekeraars in nauw overleg met de curator. Daarnaast vindt geregeld overleg plaats met de Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, patiëntenorganisatie Transvisie, de Kwartiermaker Transgenderzorg en het Ministerie van VWS over de te nemen stappen. 

Verzekerden die vragen hebben kunnen altijd contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling van hun zorgverzekeraar (het telefoonnummer van elke zorgverzekeraar is te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl). Transvisie is bereikbaar voor steun, advies en een luisterend oor via 085-13 03 846.
 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam