UMC Utrecht en VGZ vragen eerste facultatieve prestatie medisch-specialistische zorg aan

13-04-2021
Sinds dit jaar bestaat de mogelijkheid om een facultatieve prestatie voor medisch-specialistisch zorg aan te vragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hiermee kunnen zorgaanbieders en -verzekeraars afspraken maken over nieuwe (lokale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere DBC’s. Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en het Universitair Medisch Centrum Utrecht maken hier als eerste gebruik van om een knelpunt op te lossen in de bekostiging van zeer specialistische oncologische zorg.

 

Facultatieve bekostiging maakt het mogelijk om nieuwe (lokale) initiatieven en procesinnovaties te implementeren en op te schalen.

Immuuntherapie tegen kanker

UMC Utrecht is eind 2019 gestart met behandeling van patiënten met een gepersonaliseerde immuuntherapie tegen kanker in de reguliere zorg. De kosten van het medicijn (de CAR-T-cellen) worden vergoed, maar de behandeling past niet in de DBC-structuur van de universitaire medisch centra. Een knelpunt in de uniforme manier van declareren, waardoor alle kosten in het voortraject, toediening en nazorg voor rekening komen van de behandelde centra. Per 2022 is reguliere financiering mogelijk. Om ook voor die tijd te kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag en patiënten deze vorm van behandeling te bieden, heeft het UMC Utrecht en Coöperatie VGZ, na overleg met andere umc’s, een gezamenlijke aanvraag ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit voor een facultatieve prestatie medisch specialistische zorg.

Bekostiging van innovatie

“Er is door verschillende collega’s hard gewerkt om de aanvraag van het UMC Utrecht voor de facultatieve prestatie bij de NZa te ondersteunen”, zegt Jurgen Kuball, medisch afdelingshoofd hematologie. “Deze bekostiging is cruciaal voor ons als umc om nieuwe structuren te kunnen bouwen die essentieel zijn om patiënten met deze innovatieve medicijnen te kunnen behandelen.”

Silvia van der Vlier, medisch adviseur bij Coöperatie VGZ, vult aan. “Op deze manier blijft de bekostiging van innovatie en maatwerk, en dus ook CAR-T cel therapie, voor iedere patiënt mogelijk. Dat is een prachtige ontwikkeling die bijdraagt aan het versnellen van zinnige zorg en het implementeren van innovaties.”

“De facultatieve prestatie biedt een aanvullende mogelijkheid voor bekostiging van innovatie en lokaal maatwerk naast de reguliere bekostiging”, aldus Jan Joris Kram, manager tweedelijns somatische zorg bij de NZa. “UMC Utrecht en VGZ tonen met hun aanvraag aan dat daar behoefte aan is en dat dit helpt om de zorg voor patiënten met kanker te kunnen verbeteren. Wij hebben de aanvraag goedgekeurd. Vanaf 28 januari 2021 kunnen beide partijen deze facultatieve prestatie gebruiken voor de bekostiging van deze zorg.”

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam