Tijdelijk geen ruimte voor nieuwe VGZ-verzekerden in Ikazia Ziekenhuis

16-07-2019

VGZ-verzekerden met een naturapolis die nog niet in behandeling zijn bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, kunnen terecht in alle ziekenhuizen in de regio, behalve in het Ikazia Ziekenhuis.

Voor 2019 hebben Ikazia Ziekenhuis en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ een contract gesloten met een budgetplafond. Er is dus een beperking afgesproken voor de hoeveelheid zorg die Ikazia dit jaar levert aan VGZ-verzekerden. Daarom bekijken het Ikazia Ziekenhuis en VGZ in onderling overleg of en hoe patiënten gedeeltelijk verwezen kunnen worden naar zorgaanbieders in de regio. Dit is van toepassing op nieuwe verwijzingen voor patiënten met een naturapolis. Dit geldt niet voor spoedzorg of bevallingen. Verzekerden met een restitutiepolis kunnen gewoon in het Ikazia Ziekenhuis terecht. Voor alle verzekerden van VGZ is in de regio Rotterdam voldoende ziekenhuiszorg beschikbaar bij andere ziekenhuizen en klinieken in de omgeving.


Behouden van de zorg die nodig is, nu en in de toekomst

De zorg in Nederland behoort tot de beste zorg van de wereld. Tegelijkertijd stijgen de kosten van de zorg al jaren en we vinden het belangrijk dat onze kinderen en kleinkinderen straks ook nog goede en betaalbare zorg kunnen krijgen. Als zorgverzekeraar hebben wij daarom de wettelijke taak om de kostengroei in de zorg waar mogelijk te beperken. Dit doen we bij VGZ door in te zetten op ‘Zinnige Zorg’, waarbij betere zorg voor de patiënt hand in hand gaat met een verlaging van kosten.

Om Zinnige zorg te realiseren werken we samen met zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en patiënten. Zij weten immers als geen ander waar de zorg voor de patiënt beter kan en waar andere oplossingen en kostenbesparingen haalbaar zijn. De afgelopen vier jaar hebben we samen tientallen mooie en zinnige praktijkvoorbeelden (good practices) opgehaald die andere zorgaanbieders kunnen overnemen. Inmiddels hebben we met twaalf ziekenhuizen afspraken gemaakt over het beperken van de kostengroei en het gelijktijdig verbeteren van de zorg. Hoe meer ziekenhuizen meedoen, hoe groter de kans dat goede zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen. 


Voldoende goede zorg per regio 

Om dit te regelen maken we afspraken over de hoeveelheid zorg die ziekenhuizen mogen verlenen. Dit noemen we een zorgkostenplafond. Deze afspraken zorgen daarnaast voor het behoud van een divers, toegankelijk en concurrerend aanbod van zorgverleners in de regio. Zo werken we samen met ziekenhuizen en andere aanbieders aan de maatschappelijke opgave om te zorgen voor het beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg voor alle inwoners van Nederland. Nu en in de toekomst.


Hoe zit dat dan met het Ikazia Ziekenhuis en Coöperatie VGZ?

Het Ikazia Ziekenhuis groeit harder dan de landelijk afgesproken maximale groei. Andere ziekenhuizen in de regio laten ons zien dat het mogelijk is om zorg aan meer patiënten te leveren, mét een beperkte groei van de afgesproken kosten. Voor 2019 heeft VGZ een relatief sterke stijging van het zorgkostenplafond/budget met het Ikazia Ziekenhuis afgesproken. Ruimere afspraken, zoals het ziekenhuis ons vroeg, vonden we niet te verdedigen ten opzichte van ziekenhuizen die wel een beperkte groei met ons afspraken.


Voldoende zorg ingekocht

VGZ heeft genoeg zorg ingekocht in de regio: elke VGZ-verzekerde in Rotterdam en omstreken kan terecht bij een passend ziekenhuis. Helaas kan niet iedereen bij het Ikazia Ziekenhuis terecht. Zo zorgen we dat het afgesproken zorgbudget voldoende is voor de rest van het jaar, en dat iedereen die er nu al in behandeling is, het hele jaar bij Ikazia Ziekenhuis terecht kan.

Wij hopen voor de komende jaren met het Ikazia Ziekenhuis tot een gedeelde toekomstvisie te komen, zodat we de nadelige effecten voor onze verzekerden zoveel mogelijk kunnen beperken. De good practices van zinnige zorg kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

 
Contact met woordvoering
Coöperatie VGZ
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam