Thebe nieuwe alliantiepartner van Netwerk Zinnige Zorg

01-12-2020
Per 1 december is organisatie voor ouderenzorg en wijkverpleging Thebe een nieuwe alliantiepartner in het Netwerk Zinnige Zorg. Vandaag zetten de bestuurders van Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en Thebe hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst. Zij zetten hiermee een belangrijke stap om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken, waarbij we inzetten op het leveren van zinnige zorg: toegankelijke en betaalbare zorg, nu en in de toekomst.

Thebe innovatieve alliantiepartner in Langdurige Zorg

Luc Kenter, bestuursvoorzitter van Thebe: “Onze zorgvisie is dat alle zorg en ondersteuning van Thebe eraan bijdraagt dat mensen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden: thuis blijven wonen zo lang dat kan, altijd zelf regie houden op de zorg en ondersteuning. Nederland vergrijst in hoog tempo, wat de vraag naar passende zorg en ondersteuning van Thebe enorm zal doen toenemen. Tegelijkertijd weten we dat de zorgbudgetten niet in die mate mee kunnen groeien, net als het aantal werknemers: we komen nú al handen tekort. Thebe gaat de komende jaren dus belangrijke stappen zetten op het gebied van innovatie. Wij staan voor zinnige, evidence based zorg en ondersteuning; daarom treden wij graag toe tot het netwerk Zinnige Zorg.”

Coöperatie VGZ stuurt op innovatie via Zinnige Zorg. Dit doen we door met onze alliantiepartners te werken aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Zij spelen dus een belangrijke rol. Marjo Vissers, divisievoorzitter Zorg bij VGZ: “Wij zien Thebe als een voorloper, een pionier in de ouderenzorg. In de gesprekken met Thebe ervaren we ambitie, drive en lef om invulling te geven aan de enorme maatschappelijke opgave in de ouderenzorg. Dat uit zich ook in de praktijk. We leren door te doen en pakken gezamenlijk de uitdaging op om de ouderenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden nu en in de toekomst.”

Grote maatschappelijke uitdagingen

Coöperatie VGZ en Thebe vormen samen een zinnige zorg alliantie, zowel voor cliënten binnen de wijkverpleging als voor de doelgroep binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Uitdagingen in het zorgveld langdurige zorg zijn er zeker: een groeiende zorgvraag door vergrijzing, toenemende complexiteit en de behoefte om langer thuis te wonen. Maar ook een toenemend tekort aan zorgprofessionals en oplopende zorgkosten zijn knelpunten die vragen om een gezamenlijke aanpak.

Marjo Vissers van Coöperatie VGZ: “Gezien de arbeidsmarktproblematiek en de toename van het aantal zorgbehoevende ouderen, zoeken we naar nieuwe manieren om de cliënten passende zorg aan te kunnen bieden. Ons doel is meer cliënten met dezelfde handen te helpen en we willen samen zien hoe technologie ons hierbij kan helpen. Ook het inzetten van andere werkwijzen en of een andere aanpak die leidt tot betere zorg die we met elkaar ook duurzaam overeind kunnen houden, willen we van onze partners en hun professionals leren. Op deze manier werken we, samen met onze aanbieders, aan cliëntgerichte en toekomstbestendige langdurige zorg. Wij zien Thebe als een voorloper, een pionier in de ouderenzorg. Op inhoud en visie vinden we elkaar. “

De alliantieovereenkomst is een mooie bekrachtiging van de intensieve samenwerking die het afgelopen jaar is ontstaan. In de komende jaren gaan we aan de slag met de ideeën van de professionals van Thebe over hoe het anders, beter, zinniger kan. Zo ontstaan initiatieven die impact gaan leveren op kwaliteit, arbeidscapaciteit en kosten. 

Bekijk hieronder de video die gemaakt is in samenwerking met Thebe.

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam