Stevige impuls voor zinnige zorg in 2017

19-04-2018

Met de presentatie van de jaarcijfers over 2017 laat Coöperatie VGZ zien dat haar Zinnige Zorgstrategie voet aan de grond krijgt. Steeds meer zorgaanbieders tonen aan dat de zorg zinniger kan en dat leverde in 2017 prachtige praktijkvoorbeelden op van Zinnige Zorg. Dit jaar groeide het aantal alliantiepartners van de zorgverzekeraar tot elf ziekenhuizen en drie GGZ-instellingen. In 2016 waren dat nog maar vijf alliantiepartners. Al deze instellingen werken gezamenlijk aan Zinnige Zorg: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. VGZ wil samen met zorgverleners werken aan zorg van hoge kwaliteit die toegankelijk is en blijft voor iedereen. Zo blijven de zorgkosten beheersbaar én blijft een stabiele en betaalbare premie mogelijk.

Zinnige zorg in de praktijk

Vanuit de praktijk zijn er verschillende voorbeelden van ziekenhuizen die laten zien dat Zinnige Zorg werkt. Eén van de voorbeelden is alliantiepartner Rivas, een ziekenhuis in Gorinchem. Zij lieten de afgelopen jaren zien dat het anders kan en de resultaten werden in 2017 zichtbaar. Daar nam bijvoorbeeld het aantal ligdagen met vijftien procent af. Ook bij ziekenhuis Bernhoven is afgelopen jaar een daling opgetreden, zo zijn daar het aantal opnames met zes procent gedaald. Dit terwijl het aantal patiënten gestegen is bij beide ziekenhuizen. Deze besparingen zijn mogelijk door de inmiddels ruim 200 Good Practices, initiatieven van betere zorg tegen lagere kosten. 

De cijfers over 2017

In 2017 boekte Coöperatie VGZ een verlies van 107 miljoen euro. Dat komt onder andere door een eenmalig tegenvallend resultaat uit de aanpassing van de landelijke vereveningsbijdrage. Daarnaast lost VGZ net als afgelopen jaren een belofte in: voor zover mogelijk gaan reserves terug naar onze klanten. Door verstandige inzet van onze reserves, optimale bedrijfsvoering en scherpe zorginkoop, kon VGZ de premiestijging voor 2018 beperken tot 3,25 euro per maand. Daarmee is de VGZ-premie van de naturapolis de laagste van de vier grote verzekeraars. VGZ heeft in 2017 10,6 miljard euro aan zorgkosten uitgegeven, van de 10,9 miljard euro aan ontvangen premies. Daarnaast slaagde VGZ erin de beheerskosten verder te laten dalen met 31 miljoen euro. Eerder kondigde VGZ al aan dat de premies niet hard hoeven te stijgen komende jaren. 

Zinnige zorg en duurzaamheid

Kees Hamster, lid van de Raad van Bestuur en CFO: ‘Zinnige Zorg biedt ons de mogelijkheid om te werken aan betaalbare en goede zorg, nu en in de toekomst. Samen met zorgaanbieders werken we dag in dag uit aan deze agenda. Zo voorkomen we grote premieschommelingen en blijft de zorg voor iedereen betaalbaar. Dat is goed voor onze klanten en goed voor Nederland.’ In 2017 is ‘duurzaamheid’ steviger verankerd binnen VGZ; naast steeds meer voorbeelden van Zinnige Zorg, is de CO2-uitstoot verminderd met 7%. Verder wonnen we in 2017 JLL’s Winning Workplace Award en een Europese prijs voor de beste internal communication strategy, uitgereikt door FEIEA, voor het platform Samen Zijn We Zinnig Bezig. 

Volmachtstrategie gericht op ouderen en chronisch zieken

Door het beëindigen van de contracten met de merken Promovendum, BeSured en National Academic neemt Coöperatie VGZ in 2018 doelbewust afscheid van ongeveer 400.000 klanten. Dit besluit past in de volmachtstrategie die erop gericht is om relatief hoge uitvoeringskosten te vermijden. VGZ wil zich nog meer richten op patiëntengroepen die zorgbehoevend zijn, zoals ouderen en chronisch zieken, omdat zinnige zorg voor hen het meeste meerwaarde heeft. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam