Slecht beursjaar drukt resultaat Coöperatie VGZ 2022

11-04-2023

Coöperatie VGZ heeft 2022 afgesloten met een negatief resultaat van 195 miljoen euro, ongeveer 1,5 procent van de totale omzet. Dit is het gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten, veroorzaakt door onrust op de financiële markten. Het totaal aantal verzekerden nam licht af met 121.000 naar 4.120.000 leden. 2022 was ook het jaar waarin VGZ en andere zorgverzekeraars samen met twaalf andere partijen het Integraal Zorgakkoord ondertekenden. Een landelijk akkoord om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden en vooral in te zetten op passende zorg. Deze richting past bij de strategie van VGZ. Al jaren werkt VGZ met zorgaanbieders aan initiatieven die leiden tot zinnige en passende zorg, met als doel een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg voor iedereen.

Vandaag publiceert Coöperatie VGZ haar financiële resultaten in het jaarverslag 2022. In 2022 heeft VGZ op de basisverzekering een verzekeringstechnisch resultaat geboekt van 17 miljoen euro negatief. Hierin is een negatief resultaat van 25 miljoen euro opgenomen voor de vermogensteruggave voor de premies voor 2023. Dit resultaat over 2022 ligt in lijn met de verwachtingen vanuit de premiestelling 2022. Het verzekeringstechnische resultaat op de aanvullende verzekeringen is in 2022 54 miljoen euro positief en ligt hiermee in lijn met boekjaar 2021.

Onzekerheid op de beurzen

Lid van de Raad van Bestuur en CFRO, Kees Hamster: “Waar we in de voorgaande jaren een licht positief resultaat wisten te boeken, is dat dit jaar niet het geval. Dit resultaat is een gevolg van een negatief beleggingsresultaat van 234 miljoen euro. De oorlog in Oekraïne zorgde voor veel onzekerheid, wat leidde tot onrust op de financiële beurzen. Daarnaast was er sprake van hoge inflatie; om die tegen te gaan verhoogden centrale banken de rente. Hierdoor werden obligaties minder waard en daalden de aandelenkoersen.”

Solvabiliteit

Eind 2022 heeft VGZ een eigen vermogen van bijna 2,5 miljard euro en een solvabiliteitsratio van 129% (2021: 136%). "We streven naar een solvabiliteit tussen de 125% en 145%”, aldus Kees Hamster. “Solvabiliteit is onze financiële buffer, zodat we ook bij tegenvallende inkomsten of hogere uitgaven aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Als coöperatie zonder winstoogmerk werken we voor onze leden samen met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, de politiek, onze leden en andere belangrijke stakeholders aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg voor iedereen. Deze uitdaging wordt steeds groter, gezien de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg. Daarnaast zien we dat de zorgkosten in hoog tempo toenemen”, aldus Kees Hamster. In 2022 zijn de gemiddelde zorgkosten per verzekerde gestegen met circa 7,4% naar 3.150 euro (2021: 2.931 euro).

Premieontwikkeling

VGZ streeft naar een stabiele premie voor haar leden. De zorgpremie van de VGZ Ruime Keuze (natura) bedraagt dit jaar 141,95 euro per maand en steeg daarmee met 9,30 euro. Dit had te maken met hoge inflatie, toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten, door de vergrijzing en de daardoor groeiende zorgvraag. Van alle ontvangen premies en eigen bijdragen geeft VGZ 97% uit aan zorgkosten en 3% aan de kosten op het vlak van bedrijfsvoering. Denk hierbij aan het verwerken van declaraties en het beantwoorden van vragen van de leden.

Samen werken aan toekomstbestendige zorg

Nederland heeft de komende jaren te maken met grote opgaven als vergrijzing, inflatie en langdurige krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zet VGZ zich samen met zorgaanbieders volop in voor passende en zinnige zorg voor haar leden. VGZ heeft daarbij oog voor oplossingen om zorgpersoneel te ontlasten en vooral slim om te gaan met de beschikbare capaciteit, zodat zorg toegankelijk blijft voor onze leden. Het toekomstbestendig maken van de zorg is de kernopgave van de strategie van VGZ.

Marjo Vissers – Kuijpers, CEO VGZ: “Hier ligt voor VGZ een voortrekkersrol, waarin we in 2022 met onze partners al mooie stappen hebben gezet. Met als uitgangspunt: meer zelf, meer thuis en meer digitaal en vooral aansluitend op de persoonlijke situatie van de patiënt, met bijzondere aandacht voor een gezonde leefstijl om zorg te voorkomen. Daarbij stonden innovatie en vernieuwing – noodzakelijk voor de transformatie - centraal. En als er wel zorg nodig was voor onze leden, hielpen we bij een passend aanbod van zinnige zorg.”

In september heeft VGZ samen met zorgaanbieders, gemeenten, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut Nederland en de politiek afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord. Marjo Vissers – Kuijpers: “Het komt aan op daadkracht en echte bereidheid om te veranderen. Alleen zo kunnen we toekomstbestendige zorg voor iedereen realiseren.”

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam