Coöperatie VGZ ziet de meerjarige samenwerking als een erkenning van de expertise van de Sint Maartenskliniek. Hans van Noorden, directeur Zorginkoop van VGZ: “De opgedane ervaring met zinnige zorg op het terrein van houding en beweging dient als goed voorbeeld voor andere ziekenhuizen. We hebben afspraken gemaakt over het delen van kennis en expertise. Daarom kiezen we er ook voor om bepaalde specialistische zorg juist meer te concentreren in dit ziekenhuis.”

Zinnig gebruik reumamedicijnen en specialisatie complexe zorg

Belangrijke thema’s in de samenwerking zijn onder meer: zinnige zorg, waarbij de patiënt centraal staat en verspilling en overbehandeling worden vermeden; het doelmatig gebruik van dure medicijnen bij gelijkblijvende behandelkwaliteit en concentratie van complexe zorg in de Maartenskliniek. Voorbeelden van deze complexe zorg zijn onder andere specialistische hersteloperaties na infecties met protheses voor knieën en heupen, scoliosebehandelingen voor kinderen, maar ook revalidatietrajecten voor mensen met een dwarslaesie.

Nieuw voor Nederland, is dat voor reumapatiënten een abonnementstarief is afgesproken waarin de kosten van de volledige behandeling zijn opgenomen. De basis voor deze nieuwe werkwijze is de innovatieve manier waarop de Sint Maartenskliniek de precieze dosering van dure reuma-medicijnen bepaalt. Door één tarief af te spreken, hebben de zorgverzekeraar en de patiënten zekerheid over de kosten en wordt het ziekenhuis gestimuleerd om de dosering van de medicijnen zo optimaal mogelijk vast te stellen. Dat is goed voor de patiënt en voorkomt verspilling van medicijnen.

Hans van Noorden van VGZ: “Wij kiezen er als grootste verzekeraar in de regio bewust voor om meerjarige afspraken te maken met de Sint Maartenskliniek. De afgelopen jaren hebben we ervaren dat we samen resultaten kunnen bereiken als het gaat om zinnige en doelmatige zorg. We staan daarmee garant voor goede en eigentijdse zorg, die op een hoge waardering van patiënten en verzekerden kan rekenen. En in die samenwerking willen we de komende jaren verder investeren.”

Good practices

VGZ heeft met een aantal andere ziekenhuizen ook langdurige overeenkomsten getekend, waardoor het mogelijk is om samen met die ziekenhuizen de zorg te verbeteren. Specialisten en zorgverzekeraar maken daarbij afspraken over de zorg die het beste past bij de betreffende patiëntengroep. Het op deze manier realiseren van zinnige en betaalbare zorg staat centraal in het meerjarencontract. De Sint Maartenskliniek heeft ook met andere zorgverzekeraars meerjarencontracten afgesloten. De Maartenskliniek streeft er naar om samen met VGZ jaarlijks een nieuwe good practice beschikbaar te maken voor andere ziekenhuizen in Nederland.