Volle kracht vooruit voor ‘Zorg bij jou’: medisch servicecentrum voor- en door zorgprofessionals op landelijke schaal

Akkoord zorgverzekeraars en VWS voor financiering

18-10-2023

De Santeon ziekenhuizen hebben akkoord van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis en van het ministerie van VWS voor de transformatie naar hybride zorg en de verdere uitrol van Zorg bij jou. Onder deze naam wordt een medisch servicecentrum opgezet dat digitale zorg biedt in de hele sector en op landelijke schaal, waarbij elke zorgaanbieder kan aansluiten. Zorg bij jou helpt zorgverleners om de slag te maken naar hybride zorg: digitaal en thuis bij de patiënt als dat kan; fysiek en op locatie als dat nodig is. Hierdoor krijgen steeds meer patiënten toegang tot de beste zorg dichtbij en blijft het werk voor zorgverleners aantrekkelijk en werkbaar.

Eerder kreeg Santeon groen licht op de snelle toets voor dit impactvolle transformatieplan. Met dit akkoord krijgen de Santeon Ziekenhuizen voor Zorg bij jou 77 miljoen euro aan transformatiegeld vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). De Santeon ziekenhuizen worden daarmee in staat gesteld om de ontwikkeling van Zorg bij jou te versnellen. Het geld wordt in tranches uitgekeerd en op basis van behaalde resultaten.

Minder of zelfs niet meer naar de dokter

Longarts Hans Hardeman: ”Digitale zorg thuis geeft patiënten meer regie en inzicht in hun aandoening. Door de thuismonitoring zijn zij beter in staat zelf te reageren als er klachten zijn en kunnen ze laagdrempelig overleggen via de app als ze onzeker zijn. Hierdoor zien we de meeste patiënten minder vaak, maar vooral zien we de patiënten op het juiste moment: als ze ons nodig hebben. En de tijd die vrij komt geeft mij de ruimte om aandacht te geven aan nieuwe patiënten of bijvoorbeeld patiënten die minder digitaal vaardig zijn. Samen met het monitoringscentrum kunnen we meer patiënten de zorg bieden die ze nodig hebben, zonder dat er meer personeel nodig is.”

De focus van Zorg bij jou ligt nu op thuismonitoring en informatievoorziening voor de patiënt. De Santeon ziekenhuizen bieden patiënten al steeds meer thuismonitoring aan volgens één gezamenlijke manier en voor een groeiend aantal aandoeningen, zoals zwangerschapsdiabetes, COPD en influenza. Samen met patiëntenorganisaties krijgt deze thuismonitoring vorm. In een later stadium volgen diensten zoals online consulten, medicatie-checks en het inzetten van keuzehulpen voor beslissingen over behandelingen.

Opschaling voor andere zorgaanbieders

Directeur Santeon Pieter de Bey: “Met de goedkeuring van het transformatieplan kunnen we nu snel verder opschalen, het medisch servicecentrum verder vormgeven en de diensten vervolgens doorontwikkelen samen met andere ziekenhuizen, huisartsen, VVT-instellingen en patiëntenorganisaties. Deze digitale dienstverlening is een belangrijke stap om zorg van hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren en toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen.”

In de huidige fase richt Zorg bij jou zich op de zorgtransformatie bij de Santeon ziekenhuizen. In de tweede fase volgt de opschaling naar andere zorgaanbieders, die hierbij actief worden betrokken. Dat is ook een belangrijke doelstelling.

Betrokkenheid zorgverzekeraars|

Als eerste en tweede zorgverzekeraar hebben zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis goedkeuring gegeven voor de transformatiemiddelen. Ook zorgverzekeraars CZ en Menzis zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van Zorg bij jou. Cas Ceulen, Chief Health Officer bij VGZ zegt namens de zorgverzekeraars: “De potentie van medische servicecentra is enorm, alleen al in de medisch specialistische zorg kan het al ruim 7.000 fte vrijspelen. Dat is circa 40% van de vacatures die onvervulbaar zullen zijn in 2032. Het transformatieplan ‘Zorg bij jou’ heeft de ambitie en het potentieel om een van de  medische servicecentra te worden. Dat maakt dat we als zorgverzekeraars volop inzetten om hier samen met de zorgaanbieders op te versnellen.”

Goed nieuws voor patiënten

Directeur Zorginkoop Peter Langenbach van Zilveren Kruis sluit zich hierbij aan: “Naast het slimmer inzetten van personeel is opschaling van digitale en hybride zorg ook voor de patiënten goed nieuws. Ze krijgen meer regie op hun zorg en inzicht in hun gezondheid. Helemaal als ziekenhuizen, huisartsen en wijkverpleging samenwerken. Santeon en Zorg bij jou leveren hier een waardevolle bijdrage aan.”

Over muren heen

“We zijn heel blij met de toezegging van het transformatiegeld en het vertrouwen dat hieruit blijkt van de zorgverzekeraars. De stap van traditionele naar hybride zorg is ingrijpend en vraagt om tijd, investeringen en specifieke kennis. Tegelijkertijd zullen we snelheid moeten maken in deze transformatie. Dit krijgen we alleen voor elkaar als we samenwerken binnen de Santeon huizen en met partners binnen en buiten de zorg,”

zegt directeur Zorg bij jou Siebren van der Kooij. "Hier ligt ook een grote uitdaging om over de eigen muren heen landelijk samen te werken om passende zorg te geven, samen met (regio)partners zoals huisartsen. Met Zorg bij jou willen we daar met onze (regio)zorgpartners een voortrekker in zijn.”

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam