Samenwerking gemeenten Midden-Limburg en Kennisloket Cooperatie VGZ

De volgende stap naar passende zorg? Neem contact op met uw gemeente of het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg

24-11-2021
De zeven gemeenten in regio Midden-Limburg en Coöperatie VGZ werken samen om ouderen beter te adviseren en te begeleiden in hun zoektocht naar passende, blijvende zorg. Het gaat om de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert.

Ouderen wonen steeds vaker langer thuis. Als het nodig is krijgen zij zorg en ondersteuning vanuit de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), vanuit de zorgverzekering via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of vanuit het zorgkantoor op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Als de vraag naar zorg en ondersteuning toeneemt, wordt het vinden van passende zorg binnen de drie domeinen complexer. De gemeenten en coöperatie VGZ willen ouderen hierbij beter begeleiden.

Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg

Voor vragen over ‘meedoen’ en ‘langer thuis wonen’ kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente. Voor inwoners die meer zorg en ondersteuning nodig hebben dan vanuit de Wmo geboden kan worden, heeft Coöperatie VGZ het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg opgericht. Speciaal voor ouderen, hun zorgverleners en mantelzorgers. Dit Kennisloket adviseert over de verschillende opties; zorg thuis of in een zorginstelling, de keuzes die inwoners hebben en hoe de zorg en ondersteuning te regelen is. De medewerkers van het Kennisloket en de Wmo-consulenten van gemeenten kunnen, met toestemming van de inwoner, onderling met elkaar afstemmen, zodat de inwoner wordt bijgestaan op zijn/haar weg naar passende, blijvende zorg.

Passende zorg voor inwoners

De zeven gemeenten in Midden-Limburg en het Kennisloket hebben de mogelijkheid om samen te werken, zodat inwoners snel en makkelijk een advies krijgen voor de best passende zorg. Wethouder Smitsmans gemeente Roermond: “Juist ook thuis willen we ouderen de meest passende zorg bieden. Soms is dat een complexe puzzel. Het is fijn dat het Kennisloket hierin gaat ondersteunen. Op basis van een goed advies kunnen inwoners een keuze maken die bij hen past.” Wethouder Paul Sterk van de gemeente Weert voegt hieraan toe: “Het Kennisloket is een belangrijke stap voor het bieden van de hulp die mensen nodig hebben. Het Kennisloket brengt in kaart waaruit onze inwoners kunnen kiezen voor de zorg die het beste aansluit bij hun behoefte.”

Gratis en voor alle inwoners

Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is een gratis service voor alle ouderen woonachtig in Midden-Limburg. Ook voor mensen die niet bij VGZ verzekerd zijn. Ouderen of hun naasten kunnen bellen voor advies. Maar ook zorgaanbieders, medewerkers van gemeenten, casemanagers of cliëntondersteuners kunnen bellen als zij vragen hebben. Marieke Braks, directeur langdurige zorg bij het VGZ Zorgkantoor: “Zo kunnen we inwoners echt ontzorgen. We helpen in de zoektocht naar de best passende zorg in een periode waarin mensen vaak kwetsbaar zijn. We geven snel duidelijkheid in de mogelijkheden en de stappen daar naartoe. Daarnaast zorgen we voor geruststelling voor de toekomst. We nemen de ouderen mee in wat zij kunnen verwachten en wat de zorgmogelijkheden zijn. Zo houden zij de regie in eigen handen en zijn ze goed voorbereid op wat er komen gaat.”

Bel uw gemeente of het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg

- Heeft u vragen over meedoen in de samenleving, dagbesteding of uw huishouden? Neem dan contact op met uw gemeente.
- Weet u niet waar u moet zijn voor zorg, heeft u meer zorg nodig dan op basis van de Wmo mogelijk is of bent u benieuwd naar zorgmogelijkheden in de toekomst? Bel het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg 088-131 1657 of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam