Ruim helft zorgmedewerkers kampt met meer stress dan voor corona

27-11-2020
De helft van de zorgmedewerkers voelt zich momenteel gestrest en maar liefst zes op de tien ervaren nu meer stress dan voor corona. Als zij zelf stress ervaren, dan bespreekt 75% van de zorgmedewerkers het op het werk. Wel liever met collega’s (59%) dan met hun leidinggevende (16%). Twee op de tien bespreken het niet op het werk. Ondanks de toegenomen stress, vindt ruim een kwart van de zorgprofessionals dat hun werkgever onvoldoende maatregelen treft om stressklachten te voorkomen of te verminderen. Dit blijft niet zonder gevolg, want ruim een kwart van de zorgmedewerkers overweegt een andere baan te zoeken als de stressklachten niet verminderen. Dit blijkt uit een recente poll onder ruim 900 zorgmedewerkers tijdens de webinar ‘Het succes van minder stress’, georganiseerd door VGZ, OpenUp.Care, Stichting IZZ en PGGM&Co.

Zorg om stress 

Cas Ceulen, Clusterleider Zakelijke Markt VGZ: ‘We zien een enorme interesse onder zorgmedewerkers in de webinars over stress op de werkvloer die we samen met OpenUp, IZZ en PGGM&Co hebben georganiseerd. Zorgprofessionals hebben veel behoefte aan concrete handvatten hoe zij met stress kunnen omgaan. Heel begrijpelijk als we kijken naar de uitkomsten van onze poll en zien dat ruim de helft van de professionals aangeeft dat ze met meer stress kampen dan voor corona. De meeste zorgprofessionals bespreken het op hun werk als ze zelf stress ervaren. De stress vormt voor de meesten geen reden om een andere baan te zoeken. Tegelijkertijd is er ook een deel dat er niet over spreekt en wel een andere baan overweegt. Belangrijk dat ook die cijfers serieus worden genomen en zorgmedewerkers gezond en behouden blijven, want Nederland is afhankelijk van hun goede zorgen.’

Uitputting, uitval en uitstroom

Roland Kip, directeur Stichting IZZ: ‘Deze cijfers tonen de impact van corona op de stressbeleving van zorgmedewerkers en onderstrepen dat werkgevers meer moeten investeren in de weerbaarheid van zorgmedewerkers. Onder andere door voldoende maatregelen te treffen om stress te voorkomen of te verminderen. Doen zij dat niet, dan zijn massale emotionele uitputting, uitval en uitstroom het gevolg. Nu is 1 op de vier zorgmedewerkers voornemens een andere baan te zoeken als de stressklachten niet afnemen. Des te zorgwekkender is het dat 18% stress helemaal niet op het werk bespreekt en dat maar 16% erover praat met leidinggevenden. Want de werkgever en leidinggevenden hebben een cruciale rol in de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Het is daarom belangrijk dat zij zelf in gesprek gaan met de mensen, zorgen voor een omgeving waarbinnen zeggenschap en verantwoordelijkheid worden gedeeld, vasthouden aan minder regeldruk en waardering blijven uitspreken en ernaar handelen.’

Steun zo laagdrempelig mogelijk           

Gijs Coppens, GZ-psycholoog en oprichter van zorgplatform OpenUp: ‘Het is momenteel een uitputtingsslag in de zorgsector. Op ons platform neemt het aantal zorgverleners dat om steun vraagt significant toe. Toch blijft hulpvragen voor veel zorgverleners moeilijk. Daarom willen wij drempels zo laag mogelijk maken. Dat doen we door webinars te organiseren en ‘best practices’ beschikbaar te stellen. Daarnaast bieden we individuele steungesprekken met een online psycholoog, anoniem en op een moment dat het de zorgverlener het beste uitkomt. Zo dragen we ons steentje bij om de zorg overeind te houden.’

Samen sterker

Niels Lievaart, Directeur Marketing, Communicatie en Ledenorganisatie PGGM&CO: ‘Dat het juist in deze tijd van belang is om de toegenomen stress aan te pakken, wordt met deze cijfers onderschreven. Daarom werken we samen met IZZ, PFZW en kennispartners om medewerkers te helpen om aan de slag te gaan met hun mentale fitheid.’

Meer info over IZZ en de mentale ondersteuning voor personeel in de zorg? Kijk hier

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam