Rob Hillebrand verlaat Cooperatie VGZ

24-01-2014
Rob Hillebrand zal om gezondheidsredenen zijn functie als voorzitter en lid van de Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ UA met ingang van 1 juli 2014 neerleggen. In onderling overleg is hiertoe besloten. 
De Raad van Commissarissen is inmiddels gestart met het proces van het zoeken naar een nieuwe voorzitter.
"Wij zijn Rob zeer erkentelijk voor zijn bijdrage als ervaren bestuurder aan de verdere professionalisering van VGZ en hebben grote waardering voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen zes jaar", aldus Rudy van der Meer, Voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ UA.

"In het bijzonder noemen wij zijn bijdragen aan de strategie van VGZ, het succesvol realiseren van het ICT-programma Prisma, het kwaliteits- en efficiency-programma Horizon en de ontvlechting van Coöperatie Univé."
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam